Digitalt material

Läromedel utifrån dina behov!

Länge har läromedel varit synonymt med den tryckta boken. Digitaliseringen av skolan öppnar nu spännande möjligheter att erbjuda text och bild i olika format med nya smarta funktioner.

Oavsett vilka verktyg du använder i undervisningen idag och i framtiden har vi moderna läromedel anpassade utifrån just dina behov.

Bingel

bingel

 

Bok + bingel = roliga och varierande övningar!


Lexia Provia

Lexia Provia

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.Onlineböcker

Nu finns många av våra böcker även i digitalt format med extra funktioner för att underlätta inlärningen!

Pejlo

Pejlo

Vill du få en tydlig överblick av dina elevers kunskaper? Använd Pejlo! Våra digitala diagnoser är pålitliga och validerade mot kursplanerna.

Övningsmästaren

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Support

Support