Instruktionsfilmer om hur du skapar grupper och nya elever

1. Skapa grupper av elever

2. Skapa nya elever

3. Lägg till elev i ny grupp