Versioner av Sanoma Utbildnings digitala material

Digitala läromedel
Våra digitala läromedel är våra kända och etablerade titlar i en helt ny digital form. I denna interaktiva lösning ingår bl.a. en inbyggd lärarhandledning, självrättande övningar, flipped classroom-övningar och en översikt som visar klassens och enskilda elevers progression.


Nya onlineboken
Våra nya onlineböcker är våra kända och etablerade titlar ”bok bakom skärm” och har text och bild samt i de flesta fall ljud.

Ladda ner översikt och beskrivning i pdf-format här