Digitalt material

Onlineböcker

Nu finns många av våra böcker även i digitalt format med extra funktioner för att underlätta inlärningen!

 

Bingel

 

bingel

Bok + bingel = roliga och varierande övningar!

 

 

 

 

Lexia Provia

 Lexia Provia

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

 

 

 

Pejlo

Pejlo

Vill du få en snabb överblick av dina elevers kunskapsnivå? Pejlo ger dig svar…

 

 

Elevövningar

Vi har många typer av interaktiva övningar där eleverna kan fortsätta att träna färdigheter och fördjupa sina kunskaper från böckerna.

 

 

 

 

Projektor/Skrivtavla

Projektor_Interaktiv skrivtavla

Variera undervisningen med färdiga lektioner, genomgångar och övningar!

 

 

 

Översikt digitala produkter

Digitala produkter

 

Här finner du en översikt över våra digitala produkter för respektive årskurs och ämne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support

Support