Onlineböcker

Nya onlineboken!

Vår nya onlinebok är en onlinebok med text och bild samt i de flesta fall ljud. Den nuvarande digitala bokhyllan, sanomautbildning.se/online, kommer av tekniska skäl att tas ur drift vid årsskiftet 2017/2018. Frågor och svar hittar du på FAQ här i vänstermenyn.