Versioner av Sanoma Utbildnings digitala material

Digitala läromedel
Våra digitala läromedel är våra kända och etablerade titlar i en helt ny digital form. I denna interaktiva lösning ingår bl.a. en inbyggd lärarhandledning, självrättande övningar, flipped classrom-övningar och en översikt som visar klassens och enskilda elevers progression.


Nya onlineboken
Våra nya onlineböcker är våra kända och etablerade titlar ”bok bakom skärm” ochhar text och bild samt i de flesta fall ljud.

Digitala versioner

Ladda ner översikt och beskrivning i pdf-format här