Grundskola 6-9

 • Webbinarium - Lexia Provia åk 6-9

  Välkommen till webbinarium - Kom igång med nya Lexia Provia

  Webbinarium - Kom igång med nya Lexia Provia
  22 december 15.00 - 15.45

  Lexia Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

 • Stockholm 6 december åk 7-9

  En kväll om Lexia Provia

  Vilket stöd kan skolan erbjuda elever med dyslexi?
  Forskning visar att tidiga insatser som hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter är grundläggande för att hålla motivationen uppe och stärka självförtroendet för eleverna.
  Stockholm 6 december INSTÄLLD

 • Undervisar unga nyanlända åk 7-9

  Kväll för dig som undervisar unga nyanlända

  Nytt land, ny skola och nytt språk. Under de här kvällarna vill vi visa hur du kan stötta dina nyanlända elever så de kan utvecklas på bästa sätt.
  Stockholm 15 februari, Malmö 1 mars och Göteborg 2 mars