Digital kompetensdag i Växjö

Digital kompetensdag i Växjö,  Linnéuniversitetet Växjö

Tid och plats
Tisdagen den 31 oktober 2017 8.15 - 16.00 i N- och K-husen Linnéuniversitetet, Växjö.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom hela utbildningssystemet, från förskola till universitet.

Föreläsning kl. 10.10 - 10.50: Hur gör vi det enkelt att jobba digitalt?
Lotta Wendt, Sanoma Utbildning

Lotta Wendt berättar om innovativa digitala verktyg som bygger på etablerade läromedel. Målsättningen är att sänka trösklar och göra det tryggt att arbeta digitalt.

Läs mer