Nyanlända går vidare

Fredag 27 januari 2017 kl. 9.00–16.30
Hotel Birger Jarl i Stockholm.

Sanoma Utbildning deltar som utställare under konferensen Nyanlända går vidare. Konferensen ger dig som är ämneslärare i matematik och so kunskap om vilka metoder och angreppssätt du kan använda för att arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i dina ämnen. Varmt välkommen till vårt bokbord för att titta på och prata läromedel med oss som kan stötta dig i din undervisning med nyanlända.Läs mer om konferensen och ta del av fullständigt program här: https://www.gothiafortbildning.se/nyanlanda#om

Välkommen!