Skolporten Rikskonferens för högstadielärare i svenska

1-2 februari 2018
Näringslivets hus, Stockholm

Sanoma Utbildning deltar som utställare under Rikskonferens för högstadielärare i svenska.

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i Lgr 11 sträcker sig från allt mellan skönlitteratur och minoritetsspråk till lässtrategier och språkriktighet. Som lärare är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar ta del av en innehållsrik fortbildning som ger dig båda delarna!

Varmt välkommen till vårt bokbord för att titta på och prata läromedel med oss som kan stötta dig i din undervisning. 

Läs mer om konferensen och ta del av fullständigt program här

Välkommen