Välkommen till en föreläsning om den nya sva-boken Förstå språket Matematik

Nu får du chansen att höra Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd berätta om sin nya bok Förstå språket matematik och hur den kan bli ett effektivt verktyg i undervisningen både för sva- och matematiklärare!

Efter paus testar vi gemensamt den nya begreppskortleken i en kreativ workshop med idéer och inspiration på hur den kan användas. 
Alla besökare får varsin kortlek med sig hem!

Förstå språket Matematik

Du som sva-lärare är inte bara en lärare i språk, utan måste vara beredd att ge språklig vägledning i alla ämnen. På samma sätt måste en mattelärare inte bara behärska matematikens särskilda tecken och formler, utan också kunna undervisa med textuppgifter som många elever – inte minst nyanlända – ofta upplever som svåra. För att då inte nämna de många vardagsspråkliga ord som har en annan betydelse som matematiska begrepp, som tal och bråk och volym!

Hur hanterar man dessa utmaningar? Kan man rentav använda problemen för att hitta nya ingångar till en integrerad språk- och kunskapsutveckling för nyanlända? Och därmed förkorta den tid det tar för en nyanländ elev att tillägna sig ett ämnes ”skolspråk”?

Tiia Emelie

Författarna Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd tror det och har med Förstå språket matematik skapat ett läromaterial som kan nyttjas både i sva-lärarnas förberedelseklasser och språkintroduktioner och i den ordinarie matematikundervisningen. De har även tagit fram en tillhörande begreppskortlek med memorykort som kan användas för att träna geometri och tal.

Anmäl dig idag!

Tisdagen den 30 januari, kl 16.30 på Elite Plaza Hotel i Malmö
Onsdag den 31 januari, kl 16.30 på Comfort Hotel Göteborg
Tisdagen den 6 februari, kl 17.00 på Alströmergatan 12, Stockholm

Adressuppgifter

Förnamn
Efternamn
Skola
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Välj ort nedan:Jag undervisar i ämnena
Ja tack, jag vill gärna ha en påminnelse om kvällen skickad till min mobil.
Mobilnummer