Digital kompetensdag i Växjö

Digital kompetensdag i Växjö,  Linnéuniversitetet Växjö

Tid och plats
Tisdagen den 1 november 2016 8.15 - 16.00 i N- och K-husen Linnéuniversitetet, Växjö.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom hela utbildningssystemet, från förskola till universitet.

Föreläsning kl. 10.10 - 10.50: Digitala verktyg och läromedel som hjälper dina elever att lyckas bättre
Lotta Wendt, Sanoma Utbildning

Bingel – förlängning av läromedel på ett roligt sätt
Pejlo – screening i matematik och svenska
Lexia Provia – 1200 övningar i svenska för elever med läs och skrivsvårigheter samt elever med svenska som andra språk.

Läs mer