Hearing om dyslexi - Elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd

Sanoma Utbildning deltar som utställare på Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningens kongress den 10-12 augusti 2017 på Stockholms universitet.

Hearing om dyslexi - Elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd

Läs mer


Välkommen