Skolforum

Välkommen till Skolforum 31 oktober och 1 november, Nordens största utbildningsmässa och mötesplats för lärare och skolledare.

Skolforum innehåller kompetensprogram och en utställning, allt riktat mot skolans professionella.

Välkommen till våra föreläsningar och vår monter C05:11!

Öppettider:
Måndag 31 oktober kl. 08.30 - 17.00
Tisdag 1 november kl. 08.30 - 17.00

Föreläsningar 31 oktober

10.00 - 10.50 Retoriken som resurs för läsning, skrivande och muntlig kommunikation
Plats: T4

Retoriken har fått en framskjuten plats i skolans styrdokument. Genom att visa på retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, kan retoriken både fungera som ett stöd för muntlig kommunikation och som ett redskap för analys av kommunikation i tal och skrift. Universitetsadjunkten Vendela Blomström, författare till läroboken Svenska impulser – En handbok i retorik, ger exempel på hur retorik kan stärka elevers kritiska förhållningssätt. Genom att lyfta retorikens grundpelare etos, logos och patos får eleverna användbara verktyg för läsande och kommunikation i olika former.

Föreläsare: Vendela Blomström

11:00 - 11:20 Lexia Provia – hjälper elever med dyslexi att lära sig läsa och skriva
Plats: Forum digitala läromedel

Föreläsare: Mia Söderberg

13.00 - 13.50 Tips till coachen - En föreläsning om strategier och genremedvetenhet
Plats: T5

”Jag har slagit upp det här ordet, jag fattar ändå inte vad det betyder!”
”Jag kan inte hitta svaret på den här frågan, det står ingenstans i texten!”
”Alla ord i den här texten är nyckelord, får jag stryka under hela texten?”
Ja, hur ger vi elever strategier att på egen hand förstå ord i en text? Hur hjälper vi elever att förstå att texter måste tolkas och att frågor kan besvaras på olika nivåer? Och hur kan vi få elever att identifiera nyckelinformation i en text?Under en föreläsning av författarna till läromedlet Spegla språket, Laila Guvå och Åse Wewel, fördjupar vi oss i dessa frågor.

Föreläsare: Laila M Guvå och Åse Wewel

15:30 - 15:50 Bingel – Det man binglar blir man bra på
Plats: Forum digitala läromedel 

Föreläsare: Anna-Lena Häggström

Föreläsningar 1 november

09.00 - 09.50 Litteraturundervisningens mångdubbla syften
Plats: T3

I skoldebatten har läsning och läsförståelse hamnat i fokus de sista åren. Genom att placera litteraturläsning i svenskämnets mitt, där andra delar av ämnet på ett naturligt sätt utgår från läsning och gemensamma samtal om det vi läst, kan vi utveckla elevernas läsförståelse, deras analytiska verktyg och förmåga att skriva utredande och reflekterande texter. Därmed kan skillnaden utjämnas mellan en minoritet som läser allt mer och en majoritet som knappt läser alls. Gymnasieläraren och läroboksförfattaren ger sin syn på vinsterna med att låta romanläsning fungera som nav i svenskämnet.

Föreläsare: Martin Sandberg

09:30 - 09:50 Hur använder du Bingel i klassrummet?
Plats: Forum digitala läromedel

Föreläsare: Susann Jansson

10.00 - 10.20 Prisutdelning av Nyckeln för framstående insatser i arbetet med att lära nyanlända svenska
Plats: Södra scenen

Sanoma Utbildning delar ut lärarpriset Nyckeln för framstående insatser i arbetet med att lära nyanlända svenska

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett samhälle. Med priset Nyckeln vill Sanoma Utbildning premiera lärare som gjort framstående insatser i sitt arbete med att lära nyanlända svenska. Inspireras av årets vinnare att pröva nya vägar som kan motivera och engagera dina elever att nå sin fulla potential. 

Prisutdelare är Christer Carlberg, Marknad- och försäljningschef Sanoma Utbildning

14:30 - 14:50 Få ut maximalt ur Bingel – hur använder du lärarvyn?
Plats: Forum digitala läromedel

Föreläsare: Susann Jansson