Skolforum

Välkommen till Skolforum 30-31 oktober, Nordens största utbildningsmässa och mötesplats för lärare och skolledare.

Skolforum innehåller kompetensprogram och en utställning, allt riktat mot skolans professionella.

Välkommen till våra föreläsningar och vår monter C07:10!

Öppettider:
Måndag 30 oktober kl. 08.30 - 16.30
Tisdag 31 oktober kl. 08.30 - 16.30

Föreläsningar 30 oktober

11.30 - 12.20 Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem
Plats: T2

I den här föreläsningen diskuteras och visas hur man kan använda digitala responssystem, som exempelvis Socrative, för att sätta igång och organisera för rika matematiska klassrumsdiskussioner. Diskussionerna kan aldrig bli mer lärorika än det som möjliggörs av de uppgifter som används. Därför kommer extra fokus att riktas mot forskningsbaserade principer för uppgiftskonstruktion.

Föreläsare: Patrik Gustafsson

Föreläsningar 31 oktober

08.30 - 09.20 En levande kanon i klassrummet - att få romaner att samspela i svenskundervisningen
Plats: T3

Antalet romaner eleverna möter under grundskolans senare del och gymnasiet är begränsat. I bästa fall 10-15 hela verk. Vilka böcker ska vi då välja? Oavsett hur detta urval ser ut måste det ske utifrån genomtänkta principer. Föreläsarna diskuterar behovet av en föränderlig kanon utifrån begreppen läsbarhet, relevans, variation och litteraturvetenskaplig kompetens. Hur kan du som svensklärare få ditt eget urval av klassiker, ungdomsromaner och personliga favoriter att samspela?

Föreläsare: Carl-Johan Markstedt, Martin Sandberg

10:30 - 11:20 Matematik med fokus på förmågor och formativ bedömning
Plats: T6

Ditt val av undervisningssätt påverkar elevernas möjligheter att utveckla de matematiska förmågorna. Eftersom de ligger till grund för bedömning mot kunskapskraven behöver eleverna förstå och erfara vad förmågorna innebär i praktiken. Hanna Almström och Pernilla Tengvall ger dig inspiration och visar exempel på konkreta uppgifter som synliggör förmågorna för både dig och eleverna i matematikundervisningen.

Föreläsare: Hanna Almström, Pernilla Tengvall

10.30 - 11.20 Litteraturläsning i svenska som andraspråk på gymnasiet
Plats: T5

Enligt det centrala innehållet i Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet ska eleverna få läsa och samtala om modern litteratur som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar. Hur väljer vi litteratur som både omfamnar världen och erbjuder en väg in i det svenska samhället? Hur arbetar vi med litteraturen i klassrummet? Och vad menas egentligen med svenska referensramar?

Föreläsare: Carl-Johan Markstedt, Sofia Löwenheilm

11:30 - 12:20 Undervisa nyanlända
Plats: C3

Undervisa så att eleverna snabbt klarar den svenska skolans krav, vilket innebär undervisning både i och på svenska och både vardagsspråk och skolspråk.

Föreläsare: Annika Löthagen Holm

12:30 - 13:20 Ett skrivande klassrum - cirkelmodellen vid första läs- och skrivinlärningen
Plats: T2

Varför behövs en medveten undervisning om skrivande? Vad och hur kan man göra? Vad är egentligen god skrivförmåga? Vilka typer av texter behöver eleverna kunna skriva? Hur är sådana texter uppbyggda och skrivna? Hur undervisar man för att eleverna ska få de redskap de behöver för att lyckas i skolan? Hur kan man säkert följa och dokumentera elevernas skrivutveckling? Susan Nieland berättar och ger tips på hur du på ett roligt och stimulerande sätt kan arbeta med yngre elevers förmågor och kunskaper.

Föreläsare: Susan Nieland

14:30 - 15:20 Demokratiuppdraget i skolan - vems ansvar?
Plats: T5

I föreläsningen blandar Charlotta Granath teori och praktik och ger ett antal exempel på hur det ser ut i de olika skolformerna och hur demokratiuppdraget kan angripas. Hon tar upp vad skolan har för uppdrag och vad som konkret kan göras åt detta för att arbetet ska blir hållbart. Charlotta belyser även den senaste forskningen på området och vilka utbildningsinsatser som är på gång för att möta behovet av att stärka demokratin i samhället.

Föreläsare: Charlotta Granath

15:30 - 16:20 Att leda i en turbulent och föränderlig värld
Plats: T5

Zooma ut i omvärlden tillsammans med ledarskapskonsulten, författaren och doktoranden Eva Norrman Brandt. Vi tittar på omvärldsförändringar i relation till det lokala ledarskapet i vardagen. Vad är nytt på ledarskapsfronten? Hur kan du rusta dig för att leda idag och imorgon? Nya färdigheter och förhållningssätt kan krävas och Eva delger dig det senaste inom forskningen från organisations- och ledarskapsfronten. Du bjuds in till en viss interaktivitet och får med dig funderingar att klura vidare på ”därhemma”.

Föreläsare: Eva Norrman Brandt