Skolporten Konferens om språkstörning

Onsdag 25 oktober 2017
Näringslivets hus, Stockholm

Sanoma Utbildning deltar som utställare under konferensen om språkstörning.

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språkligoch kommunikativ kompetens.

För elever med språkstörning är många moment under skoltidenen svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenseroch utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökademöjligheter till skolframgång?

Varmt välkommen till vårt bokbord för att titta på och prata läromedel med oss som kan stötta dig i din undervisning. 

Läs mer om konferensen och ta del av fullständigt program här

Välkommen