Välkommen till en inspirationskväll om Läsa och Skriva

Hur kan du ge dina elever verktyg för att kunna läsa och skriva olika typer av texter? Hur undervisar du språkutvecklande?

Susan Nieland visar hur hon med hjälp av cirkelmodellen stöttar och utmanar sina elever när de ska läsa och skriva. Eleverna lär sig snabbt läsa och skriva och får tidigt kunskap om olika texters syfte, struktur och språkliga drag.

Du får en goodiebag med ZickZack textsamling för årskurs 3.

Susan är en av författarna till vårt populära läromedel ZickZack. Hon arbetar som lärare samt fortbildare i Uppsala och föreläser bland annat om genrepedagogik och cirkelmodellen.

Susan Nieland

När och var?

Stockholm, tisdag 12 september
Fastighetägarnas hus, Alströmergatan 14

Program

16.00 - 16.30 Registrering 

Tillfälle att titta på vårt bokbord. Frukt och dryck står framdukat.

16.30 - 16.45 Presentation av ZickZack för lågstadiet
Lärarhandledningen ger dig de verktyg du behöver för att steg för steg kunna lotsa dina elever mot kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. Den hjälper dig med planering och genomförande av undervisningen samt bedömning och dokumentation av elevernas framsteg.

16.45 - 17.15 Föreläsning med Susan Nieland
Susan visar hur du kan arbeta språkutvecklande med texter på text-, menings-, ord- och bokstavsnivå för att stötta och utmana dina elever i deras läs- och skrivutveckling. Teori och praktik varvas på ett mycket inspirerande sätt.

17.15-18.00 Mingel och utställning
Vi serverar vin/alkoholfritt och smörgås.

OBS! Begränsat antal platser.

Välkommen!

Adressuppgifter

Förnamn
Efternamn
Skola
Adress
Postnummer
Ort
E-post
 

Ev. allergier
Ja tack, jag vill gärna ha en påminnelse om kvällen skickad till min mobil.
Mobilnummer