Inspirationskväll för dig som undervisar i sfi

Välkommen till en inspirationskväll för dig som undervisar i sfi.
Under kvällen får du lyssna till Camilla Nilsson och Caroline Söderqvist, båda författare till vårt omtyckta basläromedel Språkvägen för sfi kurs A, B, C och D.
De presenterar böckerna och ger konkreta tips och förslag på övningar som är anpassade till de olika nivåerna.

Kvällens föreläsare

Caroline Söderqvist

Caroline Söderqvist är svenska som andraspråkslärare och har undervisat inom sfi i drygt 10 år. Hon är författare till läromedlet Språkvägen B-D och intresserar sig mycket för läs- och skrivinlärning för korttidsutbildade.

Camilla Nilsson

Camilla Nilsson är lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk mot grundskolans senare år samt gymnasiet/komvux. Hon har en fil.kand. i svenska som andraspråk. Sedan 2009 arbetar Camilla inom sfi på studieväg 1 med elever med kort eller ingen skolbakgrund. Hon är författare till läromedlet Språkvägen A.

Språkvägen 

"Enkel metod med framgångsrika resultat" 

Var och när?

Malmö: onsdag 19 oktober FULLSATT
Elite Plaza, Gustav Adolfs torg 49

Göteborg: torsdag 20 oktober FULLSATT

Elite Plaza, Västra Hamngatan 3


Program

16.00 - 16.45 Välkommen. Dörrarna öppnas. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Tillfälle att titta på vår bokutställning.

16.45 - 17.20 Föreläsningspass 1. Caroline Söderqvist, författare till Språkvägen B, C och D, presenterar Språkvägen och berättar mer om metoden ”från tal till skrift”.

17.20 - 17.30 Bensträckare

17.30 - 18.00 Föreläsningspass 2. Camilla Nilsson, författare till Språkvägen A, berättar om sin erfarenhet av att undervisa studerande med kort eller ingen skolbakgrund. Hon beskriver bland annat hur man kan arbeta med språket som eleverna möter i vardagen och koppla det till skolans värld.

18.00 - 19.00 Mingel

Goodiebag! Alla deltagare får en kasse med Språkvägen A.

Varmt välkommen!

Anmäl dig senast den 4/10 för Stockholm och 12/10 för Malmö och Göteborg.
OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!

Om du har anmält dig och av någon anledning inte kan komma, vänligen ring 08-587 642 10 och meddela detta så att vi kan avbeställa din mat. Tack på förhand!