Nyanländas lärande

Tisdag 24 januari 2017 kl. 8.30-16.30
Malmö Arena i Malmö

Sanoma Utbildning deltar som utställare under konferensen Nyanländas lärande. Konferensen fokuserar på skolans viktiga roll och hur vi kan arbeta med kartläggningsmaterialet för nyanländas lärande, undervisning av nyanlända och organisation av elevhälsan.

Varmt välkommen till vårt bokbord för att titta på och prata läromedel med oss som kan stötta dig i din undervisning med nyanlända. 

Läs mer om konferensen och ta del av fullständigt program här

Välkommen