Universitet/Näringsliv

 • Att vilja göra rätt

  Välkommen till bokrelease med panelsamtal om korruption

  Välkommen till release av nyutkomna boken Att vilja göra rätt, skriven av Lars Björklund, partner och konsult i Granit Management och med lång erfarenhet av ledarskap och förändrings- och korruptionsarbete.
  Stockholm torsdag 23 november, Malmö tisdag 28 november och Göteborg onsdag 29 november

 • Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel

  Välkommen till bokrelease med panelsamtal!

  Torsdag 30 november 2017 - Välkommen till bokrelease med panelsamtal!
  Kom till Sanoma Utbildning och fira den helt nya boken ”Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbokmed undervisningsexempel”, skriven av Charlotta Granath. 

 • Kurs i Projektledning

  Kurs i Projektledning med Bo Tonnquist i samarbete med VJS

  Sanoma Utbildning i samarbete med VJS. Författaren Bo Tonnquist, konsult, föreläsare och författare håller en kurs i Projektledning.
  Stockholm 12 december