Kurs i Projektledning med Bo Tonnquist i samarbete med VJS

Sanoma Utbildning i samarbete med VJS. Författaren Bo Tonnquist, konsult, föreläsare och författare håller en kurs i Projektledning.

Kursbeskrivning 
Den här kursen behandlar hur projekt idag alltmer används inom företag och organisationer som arbetssätt för att uppnå strategiska och övergripande mål. Under dagen belyses även grunderna inom projektmetodiken och hur man bör organisera och styra projekt för att få ut bäst nytta för verksamheten.

Några av kursens programpunkter:
•Internationell ”Best Practice” inom projektledning
•Projektmetodiken – processer, roller och styrdokument
•Hur en effektiv projektorganisation bör se ut
•Projektet bakgrund, syfte och mål
•Hur projekt initieras, planeras, genom-förs och avslutas
•Intressenterna och deras förväntningar
•Riskhantering och kommunikation

Datum: 2018-05-08
Plats: Centrala Stockholm 

Läs mer och anmäl dig här