Kurs i Agilt ledarskap med Eva Norrman Brandt i samarbete med VJS

Författaren Eva Brandt, socionom, psykoteraput och doktorand inom förändring och ledarskap håller en kurs i Agilt ledarskap.

Kursbeskrivning 
Kursen tar avstamp i den föränderliga omvärld vi vidkänns idag. Vi zoomar ut för att få grepp om kontexten vi har att förhålla oss till. Vi talar om organisationens behov av anpassning och flexibilitet – organisatorisk agilitet. 

Som deltagare får du också en inblick i vad Agilt ledarskap innebär – vilken sorts ledarskap behövs för att hantera omvärldens förändringar med avseende på långsiktiga mål, involvering, ansvarsfördelning, medarbetarrelationer, samskapande inom och utanför organisationen. Vi kommer att få ett antal användbara ledstänger och verktyg för det agila ledarskapet att ta hem och pröva men även en inblick i det vetenskapliga område som underbygger teorierna om Agilt ledarskap. Vuxenutveckling, den vuxna människans möjligheter att expandera sin medvetenhet och sitt förhållningssätt och också sin förmåga att hantera komplexiteten som finns i omvärlden. Några av kursens programpunkter:
•Omvärldens förändringar och påverkan på organisationer, ledare och medarbetare
•Det Agila ledarskapet – vad är det och vilka färdigheter och förhållningssätt består det av?
•Vad betyder det att tillämpa ett ”Agilt ledarskap”? – Olika förhållningssätts påverkan på ledaren, medarbetare och andra intressenter.
•Vad är vuxenutveckling (Adult development)? Förmåga att hantera komplexitet och förmåga att öka sin medvetenhet i förhållande till andra och sig själv.

Datum: 2017-11-07
Plats: TBA 

Läs mer och anmäl dig här