Välkommen till bokrelease med panelsamtal!

Hur kan något som ter sig så självklart för oss, upplevas som så väldigt stort och utmanandeatt lära ut?

Kom till förlaget och fira den helt nya boken ”Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel”, skriven av Charlotta Granath, lärare i SO-ämnen och förstelärare i demokrati. Boken vänder sig till skolledare, lärare och lärarstudenter och är tänkt att fungera som stöd och inspirationskälla i arbetet med demokratifrågor.

Tid: Torsdag den 30 november kl. 17.30-20.00.

Kl. 18.00 Charlotta berättar om boken.
Kl. 18.30 Panelsamtal med Karin Aaseby från Demokratibygget.

Plats: Förlaget Sanoma Utbildning, Alströmergatan 12 (Fridhemsplan), Stockholm.

Vi bjuder på dryck, tillugg och mingel. Boken kommer att finnas till försäljning under kvällen.

OSA: senast 23 november till mingel@sanomautbildning.se.

Charlotta Granath är lärare i Järfalla men även verksam vid Södertörns lärarutbildning. Hon har vunnit ett flertal priser, bl.a. Helgepriset 2016.

Demokratiuppdraget