Dramaresan

Dramaresan

Dramaresan vänder sig till alla som jobbar med barns sociala kompetens och som vill lära dem de sociala koderna, kompetensen för hur man fungerar tillsammans med andra.

Boken innehåller fem praktiska kapitel, som vart och ett utgår från en känsla: Glädje, Ilska, Utanförskap, Trygghet och Vänskap.

I varje kapitel gör barnen, guidade av pedagogen, en dramaresa in i sagans värld. Där ställs de inför olika problem som de får lösa med hjälp av lek, fantasi och olika dramaövningar.

I boken beskrivs ingående steg för steg hur dramaresan kan förberedas och genomföras. Efter varje kapitel finns arbetskort med enkla uppgifter, för uppföljning och bearbetning av dramaresan.

I bokens fem dramaresor får barnen träna sig i att hantera och förstå sin omgivning. De får möjlighet att upptäcka sina styrkor och svagheter, sina förmågor och sina intressen. De utvecklas socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Dramaleken kan också användas till att bearbeta rädslor och ge ökad förståelse för det som är främmande.

Dramaresan
Dramaresan
ISBN: 62298296 Pris: 149kr
+ -
Köp