Mina första matteord

Mina första matteord är en storbok som man kan samlas kring och gemensamt träna grundläggande matematiska begrepp. Boken är indelad i temaområden: jämföra, rumsuppfattning, antal, former och tid. Här tränas ord som mycket-lite, kort-lång, före-efter, hel-halv, talen 1-10 och många fler.

Begreppen tränas utifrån en samtalsbild med tillhörande övningar. Bokens sidor är laminerade, vilket innebär att man kan skriva i boken med en whiteboard-penna. Detta utnyttjas i övningarna.

Elevhäften
Till storboken finns tre elevhäften: Antal, Jämföra och Rum/Form/Tid. Här får eleverna möjlighet till enskild träning av begreppen, efter en gemensam inledning i storboken. Övningarna är varierande, en del liknar de som finns i storboken, andra är mer av typen problemlösning. Häftena har en inbjudande layout med många inspirerande illustrationer.

Mina första matteord
Mina första matteord
ISBN: 62291594 Pris: 439kr
+ -
Köp
Mina första matteord - Antal
ISBN: 52307618 Pris: 46kr
+ -
Köp
Mina första matteord - Jämföra
ISBN: 52307625 Pris: 46kr
+ -
Köp
Mina första matteord - Rum/Form/Tid
ISBN: 52307632 Pris: 46kr
+ -
Köp