Champ 4-6

Engelska är kul och det är vad eleverna känner när de arbetar med Champ. Här finns välskrivna texter, varierade övningar och medryckande sånger som motiverar eleverna att vilja använda engelskan flitigt!

Nytt för Champ 4 är bland annat att …
· eleverna möter olika texttyper
· det till varje text fi nns en tydlig övningskedja där eleverna tränar de olika förmågorna systematiskt
· det fi nns en pedagogisk planering till varje avsnitt som tydligt visar kopplingen till förmågorna och hur de ska bedömas
· repetitionskapitlen fungerar som diagnoser.
· det finns konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning
· sångerna är nya
· det finns en "verktygslåda" för eleverna med ordfält och grammatik
· instruktionerna i workbook är på engelska
· det är ny layout och nya illustrationer.

Textbook
Precis som tidigare innehåller Champ 4 och 5 inspirerade och engagerande texter. Eleverna får möta olika texttyper t.ex. dialoger, berättelser, faktatexter, bloggtext, artiklar, sagor och rim. I de återkommande repetitionskapitlen får eleverna stämma av sina kunskaper. Det finns en toolbox som innehåller ordfält och grammatik. Det finns även nyillustrerade bildordlistor samt styckeordlistor och alfabetiska ordlistor.

Workbook
Övningskedjan är tydligt uppbyggd och övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna (läsa, höra, skriva och tala). Varje kapitel börjar med en warm up, en engagerande uppgift för att väcka intresse för kommande kapitel men också för att stämma av det ordfält som de kommer att möta i kapitlet. Efter det följer en läsförståelseövning som hör till kapiteltexten, den hjälper eleven att utveckla lässtrategier. Det finns minst en hörövning till varje kapitel som innehåller frågor på detaljer så väl som på helheten. Tal- och interaktionsövningarna är många och inspirerande.
Till varje kapitel får eleven öva sin skriftliga förmåga både genom att skriva efter modelltexter och mer fritt. En spännande nyhet är avsnittet som heter Reflektera (Champ 4)/Can you figure it out? (Champ 5) och som ingår i övningskedjan. Under den rubriken får eleverna fundera över grammatiska konstruktioner eller läs- och hörförståelsefrågor. På så vis tränas de språkliga förmågorna på ett genomgående sätt. Sist i varje kapitel finns en Challengeövning som är till för dem som arbetar snabbt och vill utmana sig själva. Varje kapitel innehåller även rikligt illustrerade övningar som tränar olika ordfält som eleven möter i texterna.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är en stor hjälp för dig som lärare. Den innehåller pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser, kapitelgenomgångar, kopieringsunderlag och många metodiska tips. Kapitelgenomgångarna ger en konkret pedagogisk vägledning. Du får förslag på hur du kan arbeta med klassen genom varje kapitel samt hur du stöttar eleverna före, under och efter kapitelgenomgången. Språkliga strategier behandlas genomgående i kapitelkommentarerna men även i en egen sektion. Det finns även två fristående prov prov, ett till höstterminen och ett till vårterminen. Proven testar förmågorna läsa, höra, tala, skriva.

Ljudfiler
Texterna är inspelade med native speakers. Textbokens ljudfiler finns på Övningsmästaren: www.ovningsmastaren.se .
Övningsbokens ljudfiler (hörövningar) samt hörförstålseprovens ljudfiler säljs som nedladdningsbara ljudfiler.

Sånger
Till varje kapitel finns en sång som behandlar textinnehållet på något vis, det kan vara ett ordfält eller ett grammatiskt moment som sången bygger på. Sångerna finns både som sångversion och instrumentalversion.

Elevfacit
Facit till övningarna i workbook.

Onlinebok
Textbook och Workbook finns som onlineböcker.

Champ 4
Champ 4 Textbook
ISBN: 52326046 Pris: 138kr
+ -
Köp
Champ 4 Textbook onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52336113 Pris:
+ -
Köp
Champ 4 Workbook
ISBN: 52326053 Pris: 121kr
+ -
Köp
Champ 4 Workbook onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52336502 Pris:
+ -
Köp
Champ 4 Lärarhandledning
ISBN: 52332153 Pris: 743kr
+ -
Köp
Champ 4 Ljudfiler (textbok och hörövningar) online mp3-filer
ISBN: 52333570 Pris:
+ -
Köp
Champ 4 Facit
ISBN: 52335123 Pris: 53kr
+ -
Köp
Champ 4 Sånger online mp3-filer
ISBN: 52332146 Pris:
+ -
Köp
Champ 5
Champ 5 Textbook
ISBN: 52331712 Pris: 143kr
+ -
Köp
Champ 5 Textbook onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52339244 Pris:
+ -
Köp
Champ 5 Workbook
ISBN: 52331729 Pris: 122kr
+ -
Köp
Champ 5 Workbook onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52339251 Pris:
+ -
Köp
Champ 5 Lärarhandledning
ISBN: 52339213 Pris: 773kr
+ -
Köp
Champ 5 Lärarens ljudfiler (textbok och hörövningar) online mp3-filer
ISBN: 52339206 Pris:
+ -
Köp
Champ 5 Facit
ISBN: 52339237 Pris: 61kr
+ -
Köp
Champ 5 Sånger online mp3-filer
ISBN: 52339220 Pris:
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Eleonore Olofsson, marknadsförare
eleonore.olofsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 36

Eleonore Olofsson