Champ 4-6

Engelska ska vara spännande och roligt och det kommer det att bli med Champ. Här finns välskrivna texter, varierande övningar och medryckande sånger, som motiverar eleverna att vilja använda engelskan.

Nytt för Champ är att det finns:
- olika texttyper
- en tydlig övningskedja där eleverna systematiskt tränar de olika förmågorna
- en pedagogisk planering till varje avsnitt som tydligt visar kopplingen till förmågorna och hur dessa ska bedömas
- repetitionskapitel som fungerar som diagnoser
- konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning
- nya sånger
- en "verktygslåda" för eleverna med ordfält och grammatik

Textbook
- Texterna är inspirerande och engagerande.
- Eleverna får i textbook möta olika texttyper t.ex. dialoger, berättelser, faktatexter, bloggtexter, artiklar, sagor och rim.
- I repetitionskapitlen får eleverna stämma av sina kunskaper.
- Det finns en toolbox som innehåller ordfält och grammatik.
- Det finns nyillustrerade bildordlistor samt styckeordlistor och alfabetiska ordlistor.

Workbook
Varje kapitel börjar med en Warm up, för att väcka intresse för innehållet i det kommande kapitlet och för att ge förförståelse för det ordfält som eleverna kommer att möta i kapitlet. Övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna (läsa, höra, skriva, tala).
- Läsa. Läsförståelseövningen som hör till kapiteltexten hjälper eleven att utveckla lässtrategier.
- Höra. Det finns hörövningar till varje kapitel. De innehåller frågor på detaljer såväl som på helheten.
- Tala. Tal- och interaktionsövningarna är många och inspirerande.
- Skriva. I varje kapitel får eleven öva sin skriftliga förmåga, både genom att skriva utifrån modelltexter och mer fritt.

Varje kapitel innehåller även övningar som tränar de ordfält och den grammatik som eleverna möter i texterna.

Under rubriken Reflektera (Champ 4)/Can you figure it out? (Champ 5) får eleverna fundera över grammatiska konstruktioner eller läs- och hörförståelsefrågor. Sist i varje kapitel finns en Challenge-övning som är till för dem som arbetar snabbt och vill utmana sig själva.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är en stor hjälp för dig som lärare. Den innehåller:
- pedagogiska planeringar
- kapitelgenomgångar
- kopieringsunderlag metodiska tips
- bedömningsmatriser.

Kapitelgenomgångarna ger en konkret pedagogisk vägledning. Du får förslag på hur du kan arbeta med klassen genom varje kapitel samt hur du stöttar eleverna före, under och efter kapitelgenomgången. Språkliga strategier behandlas genomgående i kapitelkommentarerna men även i en egen sektion.
Det finns två fristående prov, ett till höstterminen och ett till vårterminen. Proven testar förmågorna läsa, höra, tala, skriva.

Ljudfiler
Texterna är inspelade med native speakers. Textbokens ljudfiler finns på Övningsmästaren: www.ovningsmastaren.se .
Övningsbokens ljudfiler (hörövningarna) samt hörförstålseprovens ljudfiler säljs som nedladdningsbara ljudfiler.

Sånger
Till varje kapitel finns en sång som behandlar textinnehållet på något vis, det kan vara ett ordfält eller ett grammatiskt moment. Sångerna finns både som sångversion och instrumentalversion.

Elevfacit
Innehåller facit till övningarna i workbook.

Champ 4
Champ 4 Textbook
ISBN: 52326046 Pris: 138kr
+ -
Köp
Champ 4 Textbook onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52336113 Pris: 38kr
+ -
Köp
Champ 4 Workbook
ISBN: 52326053 Pris: 121kr
+ -
Köp
Champ 4 Workbook onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52336502 Pris: 55kr
+ -
Köp
Champ 4 Lärarhandledning
ISBN: 52332153 Pris: 743kr
+ -
Köp
Champ 4 Ljudfiler (textbok och hörövningar) online mp3-filer
ISBN: 52333570 Pris: 505kr
+ -
Köp
Champ 4 Facit
ISBN: 52335123 Pris: 53kr
+ -
Köp
Champ 4 Sånger online mp3-filer
ISBN: 52332146 Pris: 361kr
+ -
Köp
Champ 5
Champ 5 Textbook
ISBN: 52331712 Pris: 143kr
+ -
Köp
Champ 5 Textbook onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52339244 Pris: 38kr
+ -
Köp
Champ 5 Workbook
ISBN: 52331729 Pris: 122kr
+ -
Köp
Champ 5 Workbook onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52339251 Pris: 56kr
+ -
Köp
Champ 5 Lärarhandledning
ISBN: 52339213 Pris: 773kr
+ -
Köp
Champ 5 Lärarens ljudfiler (textbok och hörövningar) online mp3-filer
ISBN: 52339206 Pris: 505kr
+ -
Köp
Champ 5 Facit
ISBN: 52339237 Pris: 61kr
+ -
Köp
Champ 5 Sånger online mp3-filer
ISBN: 52339220 Pris: 361kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek