Champion


Champion

Champion är en nybörjarengelska avsedd för skolår 4-6. Serien har en synnerligen väl genomarbetad struktur - allt hänger ihop. Texterna lägger grunden till träningen i övningsboken och varje övning utgör en viktig del i övningskedjan.

Champion kombinerar ett konsekvent ordarbete med en tydlig grammatisk gång, dock utan att teoretisera de första åren. Vi vill betona det lekfulla, för engelska ska vara roligt och omväxlande. För att understryka detta har vi kryddat böckerna med en mängd sånger. De flesta av dessa är specialskrivna och bygger på det ordförråd och den grammatik eleverna får i serien.

Textboken Champion 4 och 5
Textboken består av 29 baskapitel. Boken har genomgående färgillustrationer som är humoristiska och rika på detaljer. De ska både vara roliga att studera och ge en god inblick i livet och miljön i det engelskspråkiga landet. De underfundiga texterna i boken lockar till läsning och dramatisering.

Efter textdelen följer ett antal bildordlistor samt styckeordlista och engelsk-svensk ordlista.

Övningsboken Champion 4 och 5
Det är genom övning eleverna får ett praktiskt användbart språk. Varje kapitel innehåller 6-10 övningar. Tyngdpunkten ligger på det jordnära och kommunikativa. Många övningar utgår på ett naturligt sätt från texterna.

Med jämna mellanrum kommer repetitionskapitel. Vi vill nöta in det viktigaste - men utan att tråka ut eleverna!

Nytt i Champion 5 är en fonetikkurs som spänner över 15 kapitel samt en liten svensk-engelsk hjälpordlista.

Champion 6
I den tredje delen av serien är varje kapitel uppdelat i A- och B-texter med tillhörande övningar. Det betyder 16 kapitel. Kapitlen 4, 8, 12 och 16 är dessutom mer tematiskt upplagda och introducerar eleverna för ett modernt arbetssätt.

A-nivåns texter är kortare och lättare och arbetet är inriktat på textbehandling samt ord och fraser. B-nivån är lite längre och fylligare. Först här tas nytt grammatiskt stoff upp.

Varje kapitel i övningsboken innehåller 15-20 övningar.

Lärarpärmen
Pärmen är en pärla i sig. Här finns allt du kan behöva som lärare inklusive diagnostiska uppgifter (fyra test med facit - som kopieringsunderlag - att använda efter repetitionskapitlen) m.m.

Inspelningar från lärar-cd finns som mp3-filer på hemsida www.sanomautbildning.se
Samtliga texter och dialoger ur textboken samt sångerna och hörövningarna till övningsboken finns inspelade. Sångerna finns i två versioner, först en sångversion, därefter en instrumentalversion för klassen att sjunga till.

Korsorden
En stimulerande komponent till Champion är korsorden (kopieringsunderlag), ett till varje kapitel i resp. årskurs. De testar främst orden ur styckeordlistorna och blir därför perfekta komplement till övningsböckernas ordträning.

Champion 4
Champion 4 Elevfacit
ISBN: 62206048 Pris: 46kr
+ -
Köp
Champion 4 Lärarpärmen
ISBN: 62206055 Pris: 726kr
+ -
Köp
Champion 4 Korsorden
ISBN: 62253097 Pris: 327kr
+ -
Köp
Champion 5
Champion 5 Textboken
ISBN: 62207953 Pris: 136kr
+ -
Köp
Champion 5 Övningsboken
ISBN: 62207977 Pris: 119kr
+ -
Köp
Champion 5 Elevfacit
ISBN: 62207991 Pris: 48kr
+ -
Köp
Champion 5 Lärarpärmen
ISBN: 62208059 Pris: 775kr
+ -
Köp
Champion 5 Cd sångerna
ISBN: 62212681 Pris: 318kr
+ -
Köp
Champion 5 Korsorden
ISBN: 62253103 Pris: 337kr
+ -
Köp
Champion 6
Champion 6 Textboken
ISBN: 62208066 Pris: 144kr
+ -
Köp
Champion 6 Övningsboken
ISBN: 62208073 Pris: 123kr
+ -
Köp
Champion 6 Elevfacit
ISBN: 62208097 Pris: 50kr
+ -
Köp
Champion 6 Cd sångerna
ISBN: 62212704 Pris: 318kr
+ -
Köp
Champion 6 Korsorden
ISBN: 62254827 Pris: 347kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek