What´s up? Fk-3

What’s up? Fk-2

What’s up? Fk-2 är ett lättsamt, lekfullt och flexibelt material som du kan börja arbeta med när du önskar under skolåren Fk-2. Lärarhandledningen ger dig en tydlig arbetsgång, är lätt att använda och förenklar din planering.

När eleverna arbetar med de olika temaområdena sker deras inlärning genom att de lyssnar, leker, härmar, talar, sjunger och målar.
Temaområdena som tas upp är names, colours, numbers, animals, fruits, the family, Christmas, the body och clothes. Temaområdena är lätta för eleverna att identifiera sig med och är återkommande. På så sätt får eleverna tillfälle att repetera det de lärt sig.

Lärarmaterialet består av förslag till arbetsgång, lekar, sånger, rim och ramsor, lärarinstruktioner till Workbook och kopieringsunderlag.

I Workbook får eleverna arbeta aktivt med de olika temaområdena. Efter genomgång i större och mindre grupper får eleverna arbeta självständigt eller i par.
Lärarens ljudfiler online (mp3-filer) finns alla temaord, ramsor, sånger och hörövningar. Sångerna finns också i en instrumental version att sjunga till.
 
I lärarhandledningarna till What’s up Fk-2 hänvisas det till olika sånger. Det materialet finns numera  under namnet Whats up Fk-2 Filmer & Sånger och har  beställningsnummer 9789152346204.


What’s up? 3

What’s up? 3 har utformats efter det centrala innehållet i den nya kursplanen och stor vikt har lagts vid kommunikativa övningar. What’s up fungerar oavsett om man börjar med engelska i åk 3 eller tidigare.
Eleverna får lära sig nya ord temavis. En del av orden återkommer i flera kapitel. På så sätt repeterar eleverna ord de redan kan och nya ord tillkommer.

Att leka in nya kunskaper är oslagbart och därför har leken stor betydelse i What’s up? 3. I de flesta kapitel finns förslag på lekar, sånger och ramsor.

I Textbook får eleverna träffa en engelsk familj och följa med barnen på ett sommarläger. På så sätt får de en naturlig inkörsport till olika temaområden som t.ex. veckodagar, väder, djur, klockan och färger.
På www.ljudmastaren.se finns de inspelade texterna från Textboken.

Till varje kapitel i Workbook finns skriv-, tal-, läs- och hörövningar.
Den handfasta Lärarhandledningen innehåller kapitelkommentarer med en tydlig arbetsgång. Det finns extrauppgifter i form av kopieringsunderlag, spel och förslag på lekar, sånger och ramsor. Längst bak finns utvärderingsblad för eleverna att färga i samband med varje kapitel.
Alla texter, talövningar och hörövningar finns som Lärarens ljudfiler online (mp3-filer) inspelade med professionella skådespelare från England. Här finns också alla sånger, även i instrumental version.

I lärarhandledningarna till What’s up 3 hänvisas det till dvd/interaktiv skrivtavla/digitalt material. Det materialet finns numera  under namnet Whats up 3 Filmer och sånger och har  beställningsnummer 9789152346211.

Övningsmästaren
På www.ovningsmastaren.se finns de inspelade texterna från Textboken.

What’s up? Fk-2 och What’s up? 3 är ett komplett material som är enkelt, roligt och som passar alla elever. Alla kan lyckas.

So what are you waiting for? Come on, let’s go!

What´s up? Fk-2
What´s up? Fk-2 Workbook
ISBN: 62296018 Pris: 99kr
+ -
Köp
What´s up? Fk-2 Lärarhandledning
ISBN: 62296025 Pris: 511kr
+ -
Köp
What´s up? Fk-2 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52332870 Pris: 365kr
+ -
Köp
What´s up? Fk-2 Filmer och sånger online
ISBN: 52346204 Pris: 318kr
+ -
Köp
What´s up? 3
What´s up? 3 Textbok
ISBN: 52304266 Pris: 113kr
+ -
Köp
What´s up? 3 Textbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52325735 Pris: 32kr
+ -
Köp
What´s up? 3 Workbook
ISBN: 52304273 Pris: 107kr
+ -
Köp
What´s up? 3 Workbook onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52325742 Pris: 49kr
+ -
Köp
What´s up? 3 Lärarhandledning
ISBN: 52304280 Pris: 526kr
+ -
Köp
What´s up? 3 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52332887 Pris: 365kr
+ -
Köp
What´s up? 3 Filmer och sånger online
ISBN: 52346211 Pris: 318kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek