Förskoleklassen

SpråkDax förskoleklassen

LäsDax - Förskoleklassen innehåller tio teman med olika texttyper inom varje tema. Temana är valda utifrån barns vardagsnära ...

Läs mer

MatteDirekt Safari för förskoleklassen

MatteSafari för förskoleklassen är den första delen i en matteserie som fortsätter med de populära MatteSafari 1-3, MatteBorg...

Läs mer

What´s up? Fk-3

What’s up? Fk-3 är ett lättsamt, lekfullt och flexibelt material som du kan börja arbeta med när du önskar under skolåren Fk-...

Läs mer

Dramaresan

Dramaresan ger på ett lustfyllt och lärande sätt ett redskap till alla som jobbar med barns sociala kompetens i förskolan. An...

Läs mer

Mina första matteord

Mina första matteord är en bok att samlas kring och tillsammans diskutera och träna begrepp som är viktiga för eleverna att k...

Läs mer

Kul! för förskoleklassen

Ett arbetshäfte för fem- till sjuåringar där eleverna på ett lekfullt sätt tränar finmotorik, färger och former, skrivförbere...

Läs mer

ABC-boken

ABC-boken är en bok för det första bokstavsarbetet. Varje bokstav har ett eget uppslag som ger stort utrymme för elevernas eg...

Läs mer

ABCD

ABCD-boken är en ny bok för den första bokstavsinlärningen. Här finns utrymme för eleverna att forma bokstäver, rita och skri...

Läs mer

Språklust 2

Språklust 2 är en handledning i det viktiga arbetet med språkstimulans, i förskoleklassen. Boken är skriven av Carin Rydja, t...

Läs mer

Svenska lekande lätt

Svenska lekande lätt vänder sig till förskolepersonal som har flerspråkiga barn i sina grupper och som gärna vill hjälpa barn...

Läs mer

En rolig samling

En bok för förskolan och förskoleklassen, fylld av idéer och tips, samt 245 tydliga och fint illustrerade kort med sånger, le...

Läs mer

Filipins språklekar

Filipins språklekar ger barnen i förskoleklassen ökad språklig medvetenhet.Filipins språklekar omfattar sex arbetsböcker: Lys...

Läs mer

Min första mattebok

Ett strukturerat läromedel för den första matematikundervisningen som hjälper eleverna att utveckla förståelse för grundlägga...

Läs mer

Arg Banan Cyklar

Arbeta språkligt med musik! Låt dina elever få använda alla sina sinnen när de ska lära sig läsa och skriva. Genom att lyssna...

Läs mer

Filipin

Filipin går bra ihop med sexåringar!Filipins olika delar kan användas var för sig, men tillsammans bildar de en helhet, lätt ...

Läs mer

Bokstavsboken

Denna omväxlande arbetsbok för bokstavsinlärning är avsedd för skolår 1 men passar även sexåringar som kommit en bit på väg. ...

Läs mer

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek