Arg Banan Cyklar

Arbeta språkligt med musik!
Låt dina elever få använda alla sina sinnen när de ska lära sig läsa och skriva. Genom att lyssna, sjunga, skapa och dramatisera texter lär de sig bättre och minns det de lärt sig.

Arg Banan Cyklar är 28 nyskrivna alfabetssånger som ger eleverna härliga upplevelser. Här finns cirkusmusik, stillsamma ballader, irländsk rock, orientaliskt gung och mycket mera.

I storboken finns sångtexterna med moderna och humoristiska bilder som bäddar för skratt och kreativa samtal i gruppen.

Till Arg Banan Cyklar finns två cd-skivor. På den ena finns både sång och musik så att alla enkelt kan sjunga med innan texterna sitter. På den andra cd:n finns enbart musiken inspelad. Den är utmärkt att använda när eleverna kan texterna och bara behöver musiken som stöd, till exempel vid framträdanden.

Lärarhandledningen är uppbyggd så att du kan arbeta tematiskt kring ett ämne till varje bokstav. Där finns en tydlig arbetsgång till hur du använder texterna och bilderna till samtal och läs- och skrivuppgifter samt rikligt med förslag på skapande övningar att arbeta med efteråt.

Arg Banan Cyklar
Arg Banan Cyklar
ISBN: 62271909 Pris: 754kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek