Dramaresan

Dramaresan

Dramaresan vänder sig till alla som jobbar med barns sociala kompetens och som vill lära dem de sociala koderna, kompetensen för hur man fungerar tillsammans med andra.

Boken innehåller fem praktiska kapitel, som vart och ett utgår från en känsla: Glädje, Ilska, Utanförskap, Trygghet och Vänskap.

I varje kapitel gör barnen, guidade av pedagogen, en dramaresa in i sagans värld. Där ställs de inför olika problem som de får lösa med hjälp av lek, fantasi och olika dramaövningar.

I boken beskrivs ingående steg för steg hur dramaresan kan förberedas och genomföras. Efter varje kapitel finns arbetskort med enkla uppgifter, för uppföljning och bearbetning av dramaresan.

I bokens fem dramaresor får barnen träna sig i att hantera och förstå sin omgivning. De får möjlighet att upptäcka sina styrkor och svagheter, sina förmågor och sina intressen. De utvecklas socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Dramaleken kan också användas till att bearbeta rädslor och ge ökad förståelse för det som är främmande.

Dramaresan
Dramaresan
ISBN: 62298296 Pris: 149kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek