SpråkDax förskoleklassen

Grundtankar


När barn börjar förskoleklassen har de flesta med sig ett fungerande talspråk. De kan berätta, argumentera, ställa frågor, samtala … Där ska skolan ta vid och inbjuda eleverna till en undervisning som engagerar, utmanar och utvecklar deras läs- och skrivförmåga. Språket är grunden för allt lärande. Därför är skolans viktigaste uppgift att stimulera eleverna att utveckla och använda sitt språk på många olika sätt. Enligt den ryske pedagogen Lev Vygotskij sker inlärning bäst i samspel med andra, kamrater eller vuxna som kan lite mer. Inlärning sker när utmaningen i det nya ligger just över den utvecklingsnivå eleven befinner sig på, det Vygotskij kallar för den proximala eller den närmaste utvecklingszonen. För att nå dit måste eleverna mötas av positiva förväntningar och få stöd och individuell hjälp på rätt nivå. Då utvecklas den språkliga förmågan och självförtroendet, så att de så småningom klarar av mer komplicerade texter. I LäsDax – Förskoleklassen får eleverna:

• samtala om och tolka budskap i bilder
• uppleva läsglädje tillsammans med andra och på egen hand
• lyssna till texter av olika genrer
• samtala, tolka och reflektera kring händelser och budskap i texter
• öka ordförrådet
• uttrycka sig i olika estetiska former
• uttrycka sig skriftligt.

SpråkDax förskoleklassen
LäsDax förskoleklassen Storbok
ISBN: 52306567 Pris: 557kr
+ -
Köp
LäsDax förskoleklassen onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52347348 Pris: 52kr
+ -
Köp
RitDax & SkrivDax förskoleklassen
ISBN: 52306581 Pris: 76kr
+ -
Köp
LärarDax förskoleklassen
ISBN: 52306574 Pris: 458kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Kontakta mig

Mia Söderberg, biträdande förläggare
mia.soderberg@
sanomautbildning.se

08-587 642 25