SpråkDax förskoleklassen

Grundtankar


När barn börjar förskoleklassen har de flesta med sig ett fungerande talspråk. De kan berätta, argumentera, ställa frågor, samtala … Där ska skolan ta vid och inbjuda eleverna till en undervisning som engagerar, utmanar och utvecklar deras läs- och skrivförmåga. Språket är grunden för allt lärande. Därför är skolans viktigaste uppgift att stimulera eleverna att utveckla och använda sitt språk på många olika sätt. Enligt den ryske pedagogen Lev Vygotskij sker inlärning bäst i samspel med andra, kamrater eller vuxna som kan lite mer. Inlärning sker när utmaningen i det nya ligger just över den utvecklingsnivå eleven befinner sig på, det Vygotskij kallar för den proximala eller den närmaste utvecklingszonen. För att nå dit måste eleverna mötas av positiva förväntningar och få stöd och individuell hjälp på rätt nivå. Då utvecklas den språkliga förmågan och självförtroendet, så att de så småningom klarar av mer komplicerade texter. I LäsDax – Förskoleklassen får eleverna:

• samtala om och tolka budskap i bilder
• uppleva läsglädje tillsammans med andra och på egen hand
• lyssna till texter av olika genrer
• samtala, tolka och reflektera kring händelser och budskap i texter
• öka ordförrådet
• uttrycka sig i olika estetiska former
• uttrycka sig skriftligt.

SpråkDax förskoleklassen
LäsDax förskoleklassen onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352724 Pris:
+ -
Köp
RitDax & SkrivDax förskoleklassen
ISBN: 52306581 Pris: 78kr
+ -
Köp
LärarDax förskoleklassen
ISBN: 52306574 Pris: 458kr
+ -
Köp

Glöm inte att beställa bingel!

Fr.o.m. höstterminen 2018 kostar en årslicens för en skola 1895:-. Då får skolan tillgång till alla öar och alla läromedel från åk F–6 för samtliga elever och lärare. För skolor som inte har binglat tidigare tillkommer en uppstartsavgift om 895:-.

”Det man binglar blir man bra på!”

Klicka här för anmälan till bingel

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Kontakta mig

Mia Söderberg, Förläggare
mia.soderberg@
sanomautbildning.se

08-587 642 25