Koll på Geografi

Pedagogiska tankar

 

Geografiämnet ska vara probleminriktat och avspegla den föränderliga värld vi lever i. Eleverna ska se och uppleva omvärlden ur olika tidsperspektiv: då, nu och i framtiden och de ska förstå hur människan hela tiden påverkar naturen. Ämnet ska även stärka perspektivet hållbar utveckling och ge utrymme för etiska samtal.

Koll på Geografi lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. I materialet presenteras arbetsformer som gör att geografiska fakta kan knytas till verkligheten – till elevernas egen omgivning. Geografiska namn har en central plats och sätts in i ett naturligt sammanhang.

Koll på Europa
Koll på Europa Elevbok
ISBN: 62273477 Pris: 155kr
+ -
Köp
Koll på Europa Elevbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52319734 Pris:
+ -
Köp
Koll på Europa Aktivitetsbok
ISBN: 62273491 Pris: 78kr
+ -
Köp
Koll på Europa Lärarhandledning
ISBN: 62273507 Pris: 457kr
+ -
Köp
Koll på Sverige
Koll på Sverige Elevbok
ISBN: 62266097 Pris: 130kr
+ -
Köp
Koll på Sverige Elevbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52319727 Pris:
+ -
Köp
Koll på Sverige Aktivitetsbok
ISBN: 62273439 Pris: 78kr
+ -
Köp
Koll på Sverige Lärarhandledning
ISBN: 62273453 Pris: 444kr
+ -
Köp
Koll på Världen
Koll på Världen Elevbok
ISBN: 62273521 Pris: 163kr
+ -
Köp
Koll på Världen Elevbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52319741 Pris:
+ -
Köp
Koll på Världen Aktivitetsbok
ISBN: 62273569 Pris: 83kr
+ -
Köp
Koll på Världen Lärarhandledning
ISBN: 62273583 Pris: 457kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Kontakta mig

Maria Renck, redaktör
maria.renck@
sanomautbildning.se

08-587 642 49