Rena Rama Forntiden

Rena Rama Forntiden

Läromedelspaketet består av en elevbok, en lärarhandledning och en dvd med nio program à 15 minuter. UR har producerat programmen i samarbete med Historiska museet. Sanoma Utbildning har tagit fram tillhörande elevbok och lärarhandledning med arbetsuppgifter.

Boken och programmen är tematiskt uppbyggda.

Tv-programmen
Programmen kopplar samman nutid och forntid genom frågor som t.ex: Vad hade barnen för favoritmat på stenåldern och vad är godast nu? Fanns det ett mode på bronsåldern? Gick barnen i skolan under järnåldern?
Varje program bygger på en speciell historia eller ett speciellt fynd från forntiden. Programmen visar också hur modern historieforskning går till och besöker allt från arkeologer till benforskare.

Elevboken
Varje program hör ihop med ett temakapitel i boken. Med bokens hjälp kan samtalet kring forntiden fortsätta. På slutet av varje tema finns korta men tankeväckande uppgifter som eleverna kan lösa självständigt.

Lärarhandledningen
Till varje tema finns lärarstöd i form av: Fakta till läraren, Temapresentation, Kort om programmet, Reflekterande frågor till eleverna, Förslag på uppgifter att göra i klassrummet, Ut ur klassrummet-uppgifter och tips om hur närmiljö och museer kan användas i undervisningen.

Rena Rama Forntiden
Rena Rama Forntiden Dvd och lärarhandledning
ISBN: 62262327 Pris: 412kr
+ -
Köp
Rena Rama Forntiden Lärarhandledning
ISBN: 62259280 Pris: 220kr
+ -
Köp
Rena Rama Forntiden Elevhäfte
ISBN: 62259266 Pris: 83kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se