Lärarlitteratur

Lärarlitteratur

Att våga - en berättelse om undervisning

Hur skapar vi en organisation där vi på bästa sätt använder den kompetens som i dag finns ute på skolorna? Vilka kvalitéer be...

Läs mer

Ett pedagogiskt blandband

Ett pedagogiskt blandband består av etthundratrettiofem lektioner där Mikael Ekström ger läsaren tips på hur man lyckas som l...

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan och låt arbetet att for...

Läs mer

I filmens fotspår

Med utgångspunkt i tio klassiska barnfilmer berättar filmpedagogen Eva Westergren om några olika sätt att närma sig film. De ...

Läs mer

En skrivande och läsande förskola

En skrivande och läsande förskola tar med läsarna på en resa in i en spännande värld, nämligen förskolebarnens skriftspråkand...

Läs mer

Vägen till skriftliga omdömen

Anne-Marie Körling beskriver i Vägen till skriftliga omdömen hur bedömningar kan bli en del av lärarens vardag och främja ele...

Läs mer

LUS

Läsutvecklingsschemat, LUS, är ett kvalitativt bedömningsinstrument för läsutveckling. Nu finns Nya Lusboken som gör användan...

Läs mer

Från Vygotskij till lärande samtal

Petri Partanen ger en lättfattlig orientering i Vygotskijs teorier och beskriver konkret och praktiskt olika delar som kan in...

Läs mer

Möte med kiwimetoden

I inspirationsfilmen förmedlar kiwiambassadörerna i Kiwiakademien sina tankar och erfarenheter kring undervisningen och lärar...

Läs mer

Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd

Pedagogiska samtal skapar möjlighet för diskussion och reflektion kring skolans viktigaste utvecklingsuppgift - den pedagogis...

Läs mer

Kiwimetoden

Kiwimetoden är en bok att hämta undervisarglädje ur. Boken vill förmedla läsandets lust och undervisningens styrka. Allt för ...

Läs mer

Samtalet som grund

En bok om den första läs- och skrivutvecklingen. Ulla Wagner visar, med många exempel från sin undervisning, hur man kan få e...

Läs mer

Lyckas med läsning

I Lyckas med läsning beskrivs hur lärarna i Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen från elevernas skolstart på 5-å...

Läs mer

Språkbiten/Bygga ord

Ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både läs- och skrivmomenten. Språkljuden kopplas samman till färdi...

Läs mer

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer