En skrivande och läsande förskola

Barnets första kontakt med skriftspråket är oerhört viktig. En fördel med att det mötet sker redan i förskolan är att barnet då får en lång och mjuk start, med gott om tid till att lyssna på högläsning, berätta och samtala om texter, rita och skriva själv, sjunga, rimma och leka med språket på olika sätt.

En skrivande och läsande förskola riktar sig till pedagoger och blivande pedagoger i förskolan. Syftet med boken är att ge en bred bild av hur förskolebarn kommunicerar genom skriftspråket. I den första delen av boken beskrivs de bakomliggande kunskapsteorierna, skriftspråkets utveckling och konstruktion samt hur barn utvecklar sitt språk och i synnerhet sitt skriftspråk. I bokens andra del beskrivs olika metoder och arbetssätt för att utveckla arbetet med skriftspråket i förskolan och här ges många konkreta exempel och förslag.

En skrivande och läsande förskola
En skrivande och läsande förskola
ISBN: 62299118 Pris: 289kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer