LUS


Nya Lusboken
- en bok om läsutveckling

Läsutvecklingsschemat, LUS, är ett kvalitativt bedömningsinstrument som utgår från lärares samlade bedömarkompetens.

LUS är uppbyggt av 18 steg som en lärare kan se i elevers läsutveckling.

Instrumentet är kvalitativt och inte bundet till vissa texter eller material som behöver distribueras. Detta underlättar det dagliga arbetet med att hålla rätt på var varje elev befinner sig i sin utveckling.

Dvd
Dvd:n Det är bra, det är väldigt bra ... redovisar hur rektor, lärare, elever och föräldrar upplever arbetet med LUS. Dvd:n innehåller också ett filmat exempel på varje LUS-punkt.

LUS cd-rom
Cd-rom skivan innehåller fler exempel på varje LUS punkt 1-19. Barn läser olika texter. Exemplen på cd-romskivan ska vara ett stöd till lärare när de ska bedöma var elever befinner sig i läsutvecklingen.

Cd:n säljs som singel. Vid köp av 10 cd-romskivor erhålls en skollicens.

LUSnet www.lus.nu
Används av lärare/rektor för att enkelt och snabbt lägga in nya LUSpunkter och för att ta fram ett aktuellt diagram över klassens/skolans läsutveckling.

Beställ hos
AVEC Media AB
www.avec.se
070-993 57 10

Komplement till Nya Lusboken
Sedan Nya Lusboken kom har läsutvecklingsschemat använts i många skolor. Det är först när LUS är i bruk som frågorna hopar sig.

Syftet med komplementet är därför att ge förtydliganden, klargöranden och kompletterande synpunkter till Nya Lusboken samt därigenom bidra till en bättre bedömaröverensstämmelse.

LUS
Nya Lusboken
ISBN: 62244989 Pris: 285kr
+ -
Köp
Det är bra, det är väldigt bra Dvd
ISBN: 52309520 Pris: 589kr
+ -
Köp
Lus cd-rom
ISBN: 62263393 Pris: 636kr
+ -
Köp
Komplement till Nya Lusboken
ISBN: 62261351 Pris: 100kr
+ -
Köp

Glöm inte att beställa bingel!

För 895:- får skolan ett bingelkonto för alla elever och lärare. I kontot finns alla öar (årskurser), alla läromedel/övningar och dessutom en hel del bonusövningar i Extra bingel, Repet och Träna inför Nationella proven i matematik.

”Det man binglar blir man bra på!”

Klicka här för anmälan till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer