Lyckas med läsning

Lyckas med läsning
I Lyckas med läsning beskrivs hur lärarna i Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen från elevernas skolstart på 5-årsdagen och upp genom skolåren.

Läs- och skrivinlärningen bygger på en tydlig struktur. Läraren utgår från de kunskaper eleverna har och hjälper dem sedan att använda olika strategier som leder till ökad läsförståelse. Arbetet utvärderas fortlöpande och utvärderingen ligger till grund för den fortsatta planeringen. Hela tiden sporras eleverna att, med lagom svåra utmaningar, läsa vidare.

Lyckas med läsning är en översättning av den nyzeeländska boken Reading for Life.
Lyckas med läsning
Lyckas med läsning
ISBN: 62237400 Pris: 313kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer