Möte med kiwimetoden


Möte med kiwimetoden - en film att inspireras av

I denna film får du möjlighet att stifta bekantskap med kiwimetoden genom våra kiwiambassadörers vardagliga arbete i den svenska skolan. Du får följa vägledd och gemensam läsning och möta tankar kring klassrumsorganisation, elevens ökade ansvar för lärande och den förstärkta lärarrollen. Kiwifilmen är en introduktion till ett stimulerande arbete som berör hela språket - lyssna, samtala, tänka, läsa och skriva!

Se den tillsammans med kolleger, föräldrar och skolledare!

Möte med kiwimetoden
Möte med Kiwimetoden, Dvd
ISBN: 52309735 Pris: 525kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer