Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd


Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd

Pedagogiska samtal uppmuntrar till diskussion kring pedagogiska frågeställningar inom lärarkollegiet och stöttar rektor i det pedagogiska ledarskapet.

Filmerna har ett tydligt fokus och utgör en ram för diskussioner. Till varje film finns en handledning med en mängd frågor.

Läsning - läsandets betydelse för lärandet
Medverkande: författare Lennart Hellsing, professor Mats Myrberg och grundskollärare Anne-Marie Körling

Lärandeteori - vi ser med Vygotskij
Medverkande: leg. psykolog Petri Partanen och professor Staffan Selander

Klassrummet - ett rum för lärande
Medverkande: arkitekt Anna Törnqvist, utvecklingsledare Ivar Heckscher, professor Pia Björklid och 1-7-lärarna Ellinor Lundsten och Sofia Lindgren

Skoljuridik - Får jag prata om Johan?
Medverkande: universitetslektor Olle Rimsten och rektor Agneta Sjöholm

Avsedd för: Skolledare och lärare alla kategorier

Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd
Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd
ISBN: 52309438 Pris: 1 311kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer