Samtalet som grund


Samtalet som grund
- om den första skriv- och läsutvecklingen

Vad kan få elever - även de som från början visar stort motstånd - att känna lust och vilja att lära, ställa frågor, skriva och läsa?

I Samtalet som grund berättar Ulla Wagner hur eleverna kan göras medvetna om sitt eget lärande.

Ulla Wagner beskriver ett tematiskt arbetssätt där elevernas föreställningar och frågor styr verksamheten och där samtal, skrivande, läsande och andra språkliga uttryck blir redskap för kunskapsutveckling och omvärldsuppfattning.

I boken beskriver Ulla Wagner ett arbetssätt där det tematiska innehållet och barnens föreställningar och frågor styr verksamheten och där samtalet, tillsammans med skrivandet, läsandet och andra språkliga uttryck, blir redskap för kunskapsutveckling och omvärldsuppfattning.

Boken vänder sig till grundskollärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger och blivande lärare alla kategorier.

Samtalet som grund
Samtalet som grund
ISBN: 62260293 Pris: 317kr
+ -
Köp

Glöm inte att beställa bingel!

För 895:- får skolan ett bingelkonto för alla elever och lärare. I kontot finns alla öar (årskurser), alla läromedel/övningar och dessutom en hel del bonusövningar i Extra bingel, Repet och Träna inför Nationella proven i matematik.

”Det man binglar blir man bra på!”

Klicka här för anmälan till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer