Vägen till skriftliga omdömen


Vägen till skriftliga omdömen

Lärare har till uppdrag att bedöma och bättre kommunicera elevernas utveckling. Uppdraget sätter lärarnas profession i centrum. Men hur ser vi på en elevs utveckling, hur syns den och hur dokumenteras den? Hur kommunicerar läraren en elevs lärande progression, hur inbegrips eleven i det arbetet, hur tillåts eleven tänka och tycka om sin utveckling? Vad är det som är utveckling, vad ska bedömas och hur ska läraren bedöma?

Anne-Marie Körling beskriver i Vägen till skriftliga omdömen hur bedömningar kan bli en del av lärarens vardag och främja elevens utveckling mot mål.

 

Vägen till skriftliga omdömen
Vägen till skriftliga omdömen
ISBN: 62294427 Pris: 123kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan.

Läs mer