Matteboken 1-3 Ny upplaga

 

Varje grundbok innehåller fem kapitel. De fyra första inleds med en samtalsbild med kapitlets tema. Den ger tillfälle att prata matematik, att formulera matematiska problem och söka olika lösningar på dem. Förslag på frågor och samtalsämnen finns i lärarhandledningen.

I grundböckerna för årskurs 2 och 3 finns textuppgifter intill samtalsbilden. De är avsedda att lösas gemensamt, så att eleverna tillsammans med läraren får utbyta tankar, resonera, fråga och förklara. Det talade språket är viktigt för att få förståelse för matematiska begrepp och sammanhang.


Även under det fortsatta arbetet med kapitlet är det viktigt att eleverna ofta får tillfälle att ”prata” matematik. Förslag på hur läraren kan gå igenom hur olika uppgifter kan lösas finns på motsvarande sida i lärarhandledningen. Elever som behöver det kan använda lämpligt laborativt material till vissa uppgifter, men målet är att så småningom frigöra sig från det konkreta materialet för att få möjlighet att träna det abstrakta tänkandet.

Det femte och sista kapitlet är ett "Räkna på egen hand"-kapitel med uppgifter som anknyter till tidigare genomgångna moment. Efter kapiteldiagnosen, som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen, kan de elever som visat bra resultat gå vidare till motsvarande sidor i det sista kapitlet. Den som behöver ännu fler uppgifter fortsätter i Extraboken.
Elever som visat svagt diagnosresultat behöver få mer lärarhjälp. Anvisningar och kopieringsunderlag för extra träning finns i lärarhandledningen.

Till varje grundbok hör en läxbok, med en läxa per uppslag. I grundboken finns hänvisning till motsvarande läxa i läxboken.

Matteboken 2 Ny upplaga
Matteboken Grundbok 2A ny upplaga
ISBN: 62299361 Pris: 111kr
+ -
Köp
Matteboken 2A onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52308554 Pris:
+ -
Köp
Matteboken Grundbok 2B ny upplaga
ISBN: 62299385 Pris: 111kr
+ -
Köp
Matteboken 2B onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52308561 Pris:
+ -
Köp
Matteboken Extraboken 2 ny upplaga
ISBN: 62299491 Pris: 56kr
+ -
Köp
Matteboken Läxboken 2A ny upplaga
ISBN: 62299378 Pris: 47kr
+ -
Köp
Matteboken Läxboken 2B ny upplaga
ISBN: 62299392 Pris: 49kr
+ -
Köp
Matteboken Lärarhandledning 2 med facit Ny upplaga
ISBN: 62299460 Pris: 641kr
+ -
Köp
Matteboken 3 Ny upplaga
Matteboken Grundbok 3A ny upplaga
ISBN: 62299408 Pris: 111kr
+ -
Köp
Matteboken 3A onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52308578 Pris:
+ -
Köp
Matteboken Grundbok 3B ny upplaga
ISBN: 62299422 Pris: 111kr
+ -
Köp
Matteboken 3B onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52308585 Pris:
+ -
Köp
Matteboken Extraboken 3 ny upplaga
ISBN: 62299507 Pris: 56kr
+ -
Köp
Matteboken Läxboken 3A ny upplaga
ISBN: 62299415 Pris: 49kr
+ -
Köp
Matteboken Läxboken 3B ny upplaga
ISBN: 62299439 Pris: 49kr
+ -
Köp
Matteboken Lärarhandledning 3 med facit Ny upplaga
ISBN: 62299484 Pris: 641kr
+ -
Köp
Matteboken 1 Ny upplaga
Matteboken Grundbok 1A Ny upplaga
ISBN: 62299323 Pris: 105kr
+ -
Köp
Matteboken 1A onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52308530 Pris:
+ -
Köp
Matteboken Grundbok 1B ny upplaga
ISBN: 62299347 Pris: 105kr
+ -
Köp
Matteboken 1B onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52308547 Pris:
+ -
Köp
Matteboken Extraboken 1 ny upplaga
ISBN: 62299477 Pris: 54kr
+ -
Köp
Matteboken Läxboken 1A ny upplaga
ISBN: 62299330 Pris: 47kr
+ -
Köp
Matteboken Läxboken 1B ny upplaga
ISBN: 62299354 Pris: 47kr
+ -
Köp
Matteboken Lärarhandledning 1 med facit, Ny upplaga
ISBN: 62299446 Pris: 636kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek