MatteBorgen 4-6 Ny upplaga

MatteBorgen 4-6

MatteBorgen 4-6 är nu reviderad och anpassad till Lgr 11. Allt som tidigare uppskattas finns kvar: den enkla och tydliga strukturen, möjligheten att låta eleven arbeta utifrån sin nivå samt alla inspirerande teman.

Innehållet har flyttats om och förändrats utifrån den nya kursplanen. Läs mer om de olika böckernas innehåll på vår hemsida. Nyheter är bland annat att det i varje kapitel introduceras matteord och att miniräknaruppgifterna ligger integrerade i kapitlet.

Den tydliga layouten med genomgångsrutor finns kvar, men i ny och modern form.
Serien består av två elevböcker per år, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje bok finns en lärarhandledning med metodiska tips, arbetsblad och prov.
Dessutom finns det läxböcker, träningshäften och fördjupningsböcker. 
Varje grundbok finns även som onlinebok.

Grundboken består av fem kapitel och varje kapitel har följande struktur:

Samtalsbild
. Varje kapitel i MatteBorgen inleds med en samtalsbild. Frågorna anknyter till de moment som tas upp i kapitlet och är en bra utgångspunkt för matematiska samtal. Här finns konkreta och tydliga mål så att elever, lärare och föräldrar vet vad man ska lära sig i kapitlet. En nyhet är rutan med viktiga begrepp att kunna i anknytning till kapitlet.

Den gröna kursen, Borggården, tar upp de moment som beskrivs i målen. Efter Borggården görs en Diagnos som är direkt kopplad till målen för kapitlet.
Om diagnosen gick bra fortsätter eleven med den röda kursen, Tornet, som innehåller mer utmanande uppgifter.
Om Diagnosen var för svår går eleven till den blå kursen, Rustkammaren. Där har eleven möjlighet att med hjälp av mer grundläggande förklaringar och bilder inhämta de kunskaper som beskrivs i målen för kapitlet.
Kapitlets viktigaste moment repeteras i Sammanfattningen.

Utmaningen
. I det nya uppslaget Utmaningen får eleverna tänka till lite extra. Här finns uppgifter som kan ta lite tid att lösa och som leder till intressanta matematiska diskussioner.

Prov och bedömning
Till varje bok i serien Matte Borgen finns två prov som innehåller en A- och en B-del. A-delen utgår från det centrala innehåll som behandlas i kapitlen. B-delen består av uppgifter där eleverna mer ingående kan visa hur de löst uppgifterna.

Till proven i Matte Borgen 4A, 4B, 5A och 5B finns tolkningar av kunskapskraven som kan användas till att bedöma elevernas kunskaper samt kommunicera dessa med elever och föräldrar.

Till proven i Matte Borgen 6A och 6B finns bedömningsanvisningar kopplade till kursplanens förmågor och kunskapskravens tre nivåer. Till proven finns även en bedömningsmatris. Den kan användas formativt, dvs. som en hjälp till att förklara för en elev varför den får ett visst betyg.

I lärarhandledningen ges förklaringar till varje uppslag i grundboken, förslag på hur nya moment kan introduceras, förslag till gemensamma aktiviteter och andra praktiska tips. Till varje kapitel finns ett flertal arbetsblad varav ett för elevens utvärdering.

Onlineboken
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

MatteBorgen 4 Ny upplaga
Matte Direkt Borgen Grundbok 4A Ny upplaga
ISBN: 52308820 Pris: 117kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 4A Ny upplaga onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351550 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 4A Ny upplaga
ISBN: 52308844 Pris: 366kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 4A Ny upplaga
ISBN: 52308837 Pris: 50kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 4A (5-pack)
ISBN: 52309148 Pris: 87kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Mera Rustkammaren 4A (5-pack)
ISBN: 52323502 Pris: 291kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Grundbok 4B Ny upplaga
ISBN: 52308851 Pris: 117kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 4B Ny upplaga onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351567 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 4B Ny upplaga
ISBN: 52308868 Pris: 50kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 4B Ny upplaga
ISBN: 52308875 Pris: 366kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 4B (5-pack)
ISBN: 52309155 Pris: 87kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Mera Rustkammaren 4B (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52325452 Pris: 291kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Mera Tornet 4 Ny upplaga
ISBN: 52326909 Pris: 131kr
+ -
Köp
MatteBorgen 5 Ny upplaga
Matte Direkt Borgen Grundbok 5A Ny upplaga
ISBN: 52308882 Pris: 124kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 5A Ny upplaga onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351574 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 5A Ny upplaga
ISBN: 52308899 Pris: 53kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5A Ny upplaga
ISBN: 52308905 Pris: 371kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 5A (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52316436 Pris: 89kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 5A Mera Rustkammaren (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52323519 Pris: 295kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Grundbok 5B Ny upplaga
ISBN: 52308912 Pris: 124kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 5B Ny upplaga onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351581 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 5B Ny upplaga
ISBN: 52308929 Pris: 53kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5B Ny upplaga
ISBN: 52308936 Pris: 371kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 5B (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52316443 Pris: 89kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 5B Mera Rustkammaren (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52326190 Pris: 295kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Mera Tornet 5 Ny upplaga
ISBN: 52327838 Pris: 134kr
+ -
Köp
MatteBorgen 6 Ny upplaga
Matte Direkt Borgen Grundbok 6A Ny upplaga
ISBN: 52308943 Pris: 124kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6A Ny upplaga onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351598 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 6A Ny upplaga
ISBN: 52308950 Pris: 53kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6A Ny upplaga
ISBN: 52308967 Pris: 371kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 6A (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52316450 Pris: 89kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Mera Rustkammaren 6A (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52330593 Pris: 295kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Grundbok 6B Ny upplaga
ISBN: 52308974 Pris: 124kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen 6B Ny upplaga onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351604 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Läxbok 6B Ny upplaga
ISBN: 52308981 Pris: 53kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6B Ny upplaga
ISBN: 52308998 Pris: 371kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Facit 6B (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52316467 Pris: 89kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Mera Rustkammaren 6B (5-pack) Ny upplaga
ISBN: 52333020 Pris: 295kr
+ -
Köp
Matte Direkt Borgen Mera Tornet 6 Ny upplaga
ISBN: 52332788 Pris: 134kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta mig

Lars Alberthson, förläggare
lars.alberthson@
sanomautbildning.se

08-587 642 14

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se