Plockepinn - Sannolikhet och statistik

Sannoliket och statistik ingår i serien Plockepinn som sträcker sig från årskurs 1-6.
I häftet Sannolikhet och statistik får eleverna möjlighet att träna på de moment som finns inom kunskapsområdet sannolikhet och statistik i Lgr 11. Uppgifterna binds ihop av olika teman och placeras på så sätt i ett naturligt sammanhang.

De moment som behandlas är: sannoliket, kombinatorik, lägesmått, hur statistik kan tolkas samt hur resultat från undersökningar kan presenteras i tabeller och olika diagram.

Häftet är tänkt för de elever som behöver lite större utmaningar i årskurs 5 och 6.

Plockepinn - Sannolikhet och statistik
Plockepinn - Sannolikhet och statistik
ISBN: 52326213 Pris: 70kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek