Trampolinen - ny upplaga

Trampolinen är en serie träningshäften som kan användas oavsett vilket basläromedel man använder. Häftena är anpassade efter de nya kursplanerna i Lgr11.
Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i åk 6, eller som reparation efter de nationella proven.

Författare:
Ove Aspeling, Lena Torbjörnson
Trampolinen - ny upplaga
Trampolinen - De fyra räknesätten
ISBN: 52311561 Pris: 73kr
+ -
Köp
Trampolinen - Taluppfattning
ISBN: 52311554 Pris: 70kr
+ -
Köp
Trampolinen - Bråk och procent
ISBN: 52311578 Pris: 70kr
+ -
Köp
Trampolinen - Geometri och enheter
ISBN: 52311585 Pris: 73kr
+ -
Köp
Trampolinen - Statistik och samband
ISBN: 52311592 Pris: 70kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek