Beställ minst 25 st Pejlo diagnoser av samma typ och få 50 % rabatt.
(Pejlo uppstart åk 7: 17,50 kr/st och Pejlo diagnos åk 6 och 9: 22,50 kr/st)
Rabatten ser du först på din orderbekräftelse.

Pejlo - digital diagnos i matematik åk 6 och 9

Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som snabbt ger dig en klar bild över hur din klass ligger till i olika ämnen både på elev- och klassnivå.

Med hjälp av den kunskapsprofil som Pejlo ger dig kan du lättare planera och målstyra din undervisning. Du ökar då dina möljigheter att stötta och vägleda varje elev i rätt tid och på rätt nivå.

Eleverna genomför först en fördiagnos som sedan automatiskt leder dem vidare till en diagnos på en individanpassad nivå. Diagnosen består av två delar utan tidsbegränsning. Diagnosen mäter det centrala innehållet och alla förmågorna utom kommunikation. Matematikdiagnoserna är helt självrättande.

Diagnoserna har utarbetats och validerats mot kunskapskraven i Lgr 11.

Licenslängd 12 månader
Din licens innehåller det antal diagnoser du beställt. Diagnoserna finns tillgängliga i 12 månader från köpet. När en elev har genomfört en diagnos är just den diagnosen förbrukad.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor vi får om Pejlo. Finns din fråga inte med? Hör gärna av dig till oss!

- Gäller det innehållet i matematikdiagnoserna?
Kontakta Pia Ersmark, pia.ersmark@sanomautbildning.se.

- Gäller det innehållet i svenskdiagnoserna?
Kontakta Per Olsson, per.olsson@sanomautbildning.se.

För tekniska frågor kontakta vår support på telefon: 08 - 587 642 30 eller support@sanomautbildning.se.

Klicka här för att ladda ner Vanliga frågor i pdf-format

Om Pejlo

Vad är Pejlo?
Pejlo är digitala diagnoser som ger dig en tydlig bild över hur din klass ligger till både elev- och klassnivå. Det hjälper dig att effektivisera ditt arbete så att du kan ägna dig åt individanpassad undervisning.

I vilka ämnen finns Pejlo?
Pejlos diagnoser finns i dagsläget i ämnena matematik för åk 6, 7, 9 och Gy1 samt i svenska för åk 6, 7 och 9.

Finns det olika typer av diagnoser?
Det finns två olika typer av Pejlo diagnoser, Pejlo Uppstart och Pejlo Insikt.

Pejlo Uppstart är självrättande diagnoser i svenska för åk 7 och i matematik för åk 7 och Gy1a, Gy1b och Gy1c. Diagnoserna är avsedda att användas vid läsårets början för att för att du som lärare, på ett smidigt sätt, ska få en tydlig bild av dina elevers förkunskaper. Din undervisning kan sedan utgå från dina elever och deras behov redan från terminsstarten.

Pejlo Insikt i matematik åk 6 och 9 är helt självrättande och till stora delar även diagnosen i svenska åk 6 och 9. Diagnoserna kan genomföras när som helst under läsåret och med fördel användas inför de nationella proven. De ger dig och dina elever en tydlig bild av deras styrkor och svagheter. Med hjälp av kunskapsprofilen kan du utgå från dina elevers behov när du planerar din undervisning, både på individ- och gruppnivå.


Finns det extra träningsmaterial till Pejlo?
Pejlo Insikt i matematik har matriser med lämpliga uppgifter som pekar in i våra läromedel Matte Direkt, Prio Matematik och Matte Borgen. Matriserna kan du kostandsfritt ladda ner på vår hemsida www.sanomautbildning.se .

Till Pejlo Insikt i svenska finns ett träningshäfte som eleverna kan jobba med för att utveckla de förbättringsområden som framkommit av diagnosen. Träningshäftet kan också användas helt fristående från Pejlo.

Om genomförandet

Eleverna genomför en diagnos som rättas automatiskt. I matematik är diagnoserna helt självrättande och i svenska är diagnoserna självrättande för Pejlo Uppstart och till stora delar för Pejlo Insikt (skrivadelen bedömer du med hjälp av en digital bedömningsmatris).

Pejlo Insikt i matematik inleds med en fördiagnos som leder varje elev vidare till en diagnos på en individanpassad nivå.

Direkt efter genomförd diagnos får eleven se sitt resultat och sina rätt och fel. Resultatet presenteras dessutom i en överskådlig kunskapsprofil som visar elevens styrkor och svagheter. Eleven får därmed omedelbar formativ feedback med rekommendationer om utvecklingsområden.

Som lärare har du tillgång till så väl respektive elevs individuella som klassens kunskapsprofil.

Hur lång tid tar en diagnos?
Pejlos diagnoser har ingen tidsbegränsning. Du som lärare bestämmer hur lång tid eleverna har på sig, men Pejlo loggar ut eleven om inget har klickats på under 60 minuter.

Eleverna kan också pausa diagnosen för en kortare eller längre tid. Det är sedan bara att fortsätta där eleven slutade. Det enda undantaget är när eleven skriver texten i Svenskadiagnosens SKRIVA-del. Den texten sparas inte förrän eleven skickat in den.

Vår uppskattade tidsåtgång:
Pejlo Uppstart, matematik åk 7 och Gy 1: ca 60 minuter
Pejlo Insikt, matematik åk 6 och 9: ca 2 x 60 minuter

Pejlo Uppstart, svenska åk 7: 2 x 45 minuter.
Pejlo Insikt, svenska åk 6 och 9. Läsförståelse: 45 minuter. Skrivuppgift: åk 6, 60 minuter, åk 9, 75 minuter.

Om uppgifterna

Hur vet jag att uppgifterna håller tillräckligt hög kvalitet?
Uppgifterana i diagnoserna är granskade för att säkerställa rätt nivå, hög kvalitet och relevans. Alla våra diagnoser är utprövade på elever. Resultaten har jämförts med elevernas betyg samt samma elevers resultat på de nationella proven. Efter analys har uppgifterna justerats. Vi har validerat våra diagnoser tillsammans med företaget Bureau ICE, som bl a konstruerar de nationella proven i Holland.

Om användning

Vad är systemkraven för att använda Pejlo?
Pejlo är skapat för att fungera på alla datorer och surfplattor som har en modern webbläsare. Chrome är den webbläsare som fungerar bäst.

Går det att använda Pejlo på en surfplatta?
Ja, Pejlo kan användas med surfplattans webbläsare precis som på datorn.

Går det att använda Pejlo på en smarttelefon?
Det går, men vi rekommenderar dig att använda Pejlo på dator eller surfplatta.

Hur loggar eleverna in?
Eleverna kan logga in med elevkod eller e-postadress. Av säkerhetsskäl måste eleven logga in med sin elevkod vid det första inloggningstillfället. I ”klasslistan” hittar du elevkoderna, som du delar ut till eleverna. Vid det första inloggningstillfället väljer eleven ett nytt lösenord.

Hur kan andra lärare få tillgång till Pejlo?
Du kan bjuda in dina kollegor genom funktionen ”BJUD IN KOLLEGOR” som ligger på din startsida. På så vis får även dem tillgång till skolans Pejlolicenser och de elever som redan finns upplagda i systemet.

Om licenser

Hur köper jag licenser för Pejlo?
Du köper ett valfritt antal diagnoser. En diagnos kan användas av en elev – en gång. Diagnoserna köps in till skolan, vilket innebär att alla lärare som har blivit inbjudna och registrerat sig i Pejlo har tillgång till skolans diagnoser.

Hur lång tid gäller en licens?
En licens för en Pejlodiagnos är giltig i 12 månader.

Om att komma igång med Pejlo

Hur kommer jag igång när jag har fått elevlicenserna?
1. Följ instruktionerna och länkarna som du fick i mejlet från oss.
2. Klicka på ”Lägg till klass”.
3. Klicka på ”Skapa ny klass”.
4. Klicka på ”Lägg till”.
5. Klicka på ”Din klass”.
6. Lägg till elever, antingen genom ”Lägg till elev” eller genom att ”Ladda upp klasslista”.
7. Markera de elever som ska tilldelas en diagnos.
8. Klicka på ”Tilldela diagnos till elev”.
9. Välj önskad diagnos och klicka på ”Tilldela diagnos”.
10. Eleven kan nu logga in och påbörja sin diagnos.

Pejlo matematik

ISBN
52332283
Pris
45kr
+ -