Matematik för mig


Matematik för mig

Matematik för mig är ett material som är utarbetat för undervisning av elever med behov av särskilt stöd i matematik.
Materialet består av sju elevhäften och en lärarpärm.


Elevhäften
Innehåller uppgifter med stigande svårighetsgrad inom områdena talförståelse, addition, subtraktion och multiplikation. Häftena är rikt illustrerade på både ett pedagogiskt och roligt sätt. Förutom elevuppgifter innehåller varje häfte också en kort instruktion till läraren. På respektive häftes baksida finns dessutom ett spel.

Lärarpärmen
Består av tre olika delar:
Teoriboken ger en bakgrund till de tankar om svårigheter i matematik som ligger till grund för materialet. Teoriboken innehåller även förslag på hur specialundervisningen kan läggas upp och organiseras.

Lärarhandledningen är en detaljerad handledning till materialets sju elevhäften. Handledningen till varje häfte är uppdelad i dels en övergripande genomgång av det som behandlas i häftet, dels anvisningar för varje sida i elevhäftet. Dessutom ger lärarhandledningen förslag på olika lekar och spel som är lämpliga att använda i specialundervisningen.

Kopieringsunderlaget består dels av arbetsblad som är lämpliga för kartläggning av elevens matematiksvårigheter och dels av arbetsblad med inriktning på att göra undervisningen mer varierad och rolig.

Matematik för mig
Matematik för mig Plus 1 Elevhäfte
ISBN: 62258870 Pris: 38kr
+ -
Köp
Matematik för mig Plus 2 Elevhäfte
ISBN: 62258894 Pris: 38kr
+ -
Köp
Matematik för mig Minus 2 Elevhäfte
ISBN: 62258931 Pris: 38kr
+ -
Köp
Matematik för mig Gånger Elevhäfte
ISBN: 62258955 Pris: 38kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Mattefilmer i bingel åk 4-6

Nu kan du se en av de filmer med mattegenomgångar som finns i bingel.

Klicka här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek