Naturkunskap!


Naturkunskap!

Ett läromedel för undervisningen i biologi, fysik och kemi skolår 4, 5 och 6.

Grundbok 4
Som en röd tråd genom boken beskrivs samspelet mellan olika växter och djur och hur alla är beroende av varandra.

Fysik och kemi
I särskilda avsnitt om vatten, luft, kyla och värme samt kol och ämnen som innehåller kol behandlas enkla kemiska och fysikaliska fenomen.

Grundbok 5
Behandlar människokroppens olika organ och deras funktioner beskrivs. Europas sista vildmark beskriver både den nordiska fjällvärlden och Alperna. Kapitlet Kust och hav omfattar såväl Västerhavet, Östersjön som Medelhavet.

Fysik och kemi
Fysikkapitlet handlar om energi och elektricitet, medan kemikapitlet tar upp kemin i köket samt några miljöfrågor.

Grundbok 6
I de biologiska avsnitten ges exempel på olika djurs och växters anpassning till t.ex. värme eller kyla. Den biologiska utvecklingen har fått ett eget kapitel liksom Förökning och fortplantning.

Fysik och kemi
Bokens första kapitel handlar om astronomi. Kemikapitlet fördjupar och utvidgar de tidigare kunskaperna om olika metaller.

Naturkunskap! 5
Naturkunskap Grundbok 5
ISBN: 62207519 Pris: 170kr
+ -
Köp
Naturkunskap Arbetsbok 5
ISBN: 62207533 Pris: 64kr
+ -
Köp
Naturkunskap 5 Lärarens bok som cd
ISBN: 62207557 Pris: 114kr
+ -
Köp
Naturkunskap! 6
Naturkunskap Grundbok 6
ISBN: 62217587 Pris: 170kr
+ -
Köp
Naturkunskap Arbetsbok 6
ISBN: 62217617 Pris: 64kr
+ -
Köp
Naturkunskap 6 Lärarens bok som cd
ISBN: 62217631 Pris: 114kr
+ -
Köp
Naturkunskap! 4
Naturkunskap Grundbok 4
ISBN: 62207458 Pris: 170kr
+ -
Köp
Naturkunskap Arbetsbok 4
ISBN: 62207472 Pris: 64kr
+ -
Köp
Naturkunskap 4 Lärarens bok på cd
ISBN: 62207496 Pris: 175kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek