Värt ett försök

Värt ett försök!

Ny upplaga anpassad till Lgr 11

Värt ett försök är i huvudsak avsett att användas under åk 1-3. Det bygger på mängder av praktiska försök som till största delen utförs i klassrummet. En del av försöken kan göras redan i förskoleklassen.

Läromedlet består av en bok till läraren samt åtta arbetshäften. Man kan klara sig bra med enbart Lärarens bok, men redan i första klass kan eleverna ha glädje av att få ett eget arbetshäfte till temat de arbetat med.

Nio teman
Samla och sortera, Hösten, Vatten, Tiden, Vintern, Våra husdjur, Värme och luft, Våren och Sköt om dig är de teman som ingår i boken.

Lärarens bok
I lärarens bok finns praktiska anvisningar samt material- och inköpslistor som hjälp till planering och förberedelser. Ett diagram över samtliga försök visar vilka av kursplanernas delmål som behandlas.

Försöken ger kunskaper i biologi, fysik och kemi. I en del försök ingår också teknikuppgifter av olika slag.

I varje kapitel finns en berättelse för högläsning, lästips och tips på sånger och olika aktiviteter som leder in i det aktuella temat. Till varje tema finns också en mängd försök, många med elevblad att kopiera, kommentarer och anvisningar till försöken, demonstrationsförsök, tips inför exkursioner samt faktatexter till läraren.

Det går bra att hoppa i boken och välja tema efter egna behov och önskemål. Ordningen i lärarboken är ett förslag. Ett alternativ är att ur ett tema välja ut de enklaste försöken till skolår ett och spara de mer avancerade försöken till skolår två och tre.

Arbetshäften
Värt ett försöks arbetshäften är avsedda att användas i anslutning till temat, som uppföljning och repetition. De kan användas för att befästa och bekräfta nyvunna kunskaper. Genom arbetshäftena får läraren också en fingervisning om vad eleverna förstått och vad som behöver behandlas mer ingående.
Med Värt ett försök kan eleverna uppleva upptäckandets och experimenterandets glädje och utveckla sin lust och förmåga att ställa frågor om fenomen i naturen - helt i linje med läroplanens mål.

Facit
Facit finns att hämta på vår hemsida.

Värt ett försök
Värt ett försök Lärarens bok Ny upplaga
ISBN: 52308479 Pris: 666kr
+ -
Köp
Värt ett försök Hösten arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62227487 Pris: 108kr
+ -
Köp
Värt ett försök Vatten arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62227456 Pris: 108kr
+ -
Köp
Värt ett försök Tiden arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62228040 Pris: 108kr
+ -
Köp
Värt ett försök Vintern arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62227463 Pris: 108kr
+ -
Köp
Värt ett försök Våra husdjur arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62227494 Pris: 108kr
+ -
Köp
Värt ett försök Värme och luft arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62228002 Pris: 108kr
+ -
Köp
Värt ett försök Våren arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62227470 Pris: 108kr
+ -
Köp
Värt ett försök Sköt om dig arbetshäfte (5-pack)
ISBN: 62228026 Pris: 108kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek