Lusguiden

Nedan följer en boklista med böcker ur Sanoma Utbildnings skönlitterära utgivning. Böckerna är jämförda med punkterna i läsutvecklingsschemat, LUS.  Det är det inte relevant att entydigt placera en viss bok på en viss LUSpunkt. Böckerna är istället placerade i spann. Dessa spann korresponderar med spann av läskvaliteter i LUS.

Läs mer om läskvaliteter i LUS och tankarna bakom att jämföra böcker med LUSpunkter under följande länk:

Introduktion till LUSguiden

Böcker i spannet p.11-12

Böcker för nybörjarläsaren med enkla berättelser och många bilder. Språket är vardagsnära och rakt. Bokexemplen visar den stora variation som elever i p.11-12 behöver. Här finns böcker för olika intresseområden och genrer. Samtliga böcker består av lite längre berättelser och spänner från texter med stor och lättläst stil, stora innehållsbärande bilder, korta rader, stort radavstånd och i genomsnitt 3-4 rader text/sida till texter med fler och längre rader per sida, färre bilder, mindre stil, mer utbyggda och varierade satser och mer handling. Gemensamt är att det är raka berättelser som är lätta att följa, gärna med mycket fantasi och humor.

H.C. Andersen: Flickan med svavelstickorna H.C. Andersen

H.C. Andersen: Den ståndaktige tennsoldaten H.C. Andersen
H.C. Andersen: Det är riktigt sant H.C. Andersen
H.C. Andersen: Dummerjöns H.C. Andersen
H.C. Andersen: Kejsarens nya kläder H.C. Andersen
H.C. Andersen: Prinsessan på ärten H.C. Andersen
H.C. Andersen: Vad far gör är alltid det rätta H.C. Andersen
H.C. Andersen: Svinaherden H.C. Andersen

 
F&F, Fredde och Frida: Branden F&F, Fredde och Frida:

F&F, Fredde och Frida: Inbrottet F&F, Fredde och Frida:
F&F, Fredde och Frida: Innebandycupen F&F, Fredde och Frida:
F&F, Fredde och Frida: Varuhusmysteriet F&F, Fredde och Frida:
F&F, Fredde och Frida: F&F, Fredde och Frida:

Kalla kårar 3: Fångad i kistan J. Jensen

Kalla kårar 3: Skelettet i skåpet J. Jensen
Kalla kårar 3: Farlig magi J. Jensen
Kalla kårar 3: Ögon i natten J. Jensen


Böcker i spannet P.13 enkla kapitelböcker

Böcker med tydlig och direkt handling med lättillgänglig berättarstruktur och enkelt språk. Ofta innehåller de mycket dialog. En luftig layout och korta avsnitt (kapitel) på en eller ett par sidor gör dem lätta att ta till sig. Böckerna är mindre omfattande än riktiga kapitelböcker, kring 100 sidor eller färre. De korta kapitlen gör att texten tål att man stannar ibland. En del böcker är sparsamt illustrerade, andra har inga illustrationer alls. Även här finns ett stort textutbud med variation vad gäller t ex genre. Huvudpersonernas ålder sträcker sig från skolår 2-3 till senare tonår, något som precis som intresseområde kan spela in vid valet av bok. Böckerna utgör en bro till riktiga kapitelböcker.

Drakherren: Drakens offer J. Ottesen

Drakherren: Fångad av orcher J. Ottesen
Drakherren: Den magiska skogen J. Ottesen
Drakherren: Smycket J. Ottesen
Drakherren: Tjuvflickan J. Ottesen
Drakherren: Är allt förlorat? J. Ottesen
Drakherren: Flickan med falken J. Ottesen
Drakherren: Goda krafter samlas J. Ottesen
Drakherren: Förrådd J. Ottesen
Drakherren: Nagirs makt J. Ottesen
Drakherren J. Ottesen 
    

Kusinerna: Gropens hemlighet H. Bross, S. Härdin

Kusinerna: Tjuvar i kyrkan H. Bross, S. Härdin
Kusinerna: Allhelgonamysteriet H. Bross, S. Härdin

Kusinerna: Midsommargåtan H. Bross och S. Härdin
Kusinerna: Konstkuppen H. Bross och S. Härdin
Kusinerna: Spanarna H. Bross och S. Härdin
Kusinerna: Kräftor och banditer H. Bross och S. Härdin
Kusinerna: Hjärtat i halsgropen H. Bross och S. Härdin

Böcker i spannet p.15-18 kapitelböcker

”Riktiga” kapitelböcker med större omfång än i tidigare spann. Ofta spänner de över upp till 200 sidor, eller kanske mer. En del gör det inte, men då är textens karaktär mer avancerad och krävande. Det här är böcker vars innehåll bärs fram enbart med hjälp av texten. Händelseförloppen kan skildras kronologiskt eller med bruten kronologi och parallellhandling. Böckerna väljs ofta utifrån intresseområde och genre. Handling, tema och tilltal kan vara avgörande, medan ramar som layout, sidantal, textstorlek osv inte längre begränsar. Språket kan variera från relativt enkelt till mer detaljerat och målande. Genrerna är tydligare; spänning, skräck, fantasy, historia, romantik är några. Här finns enstaka titlar och böcker i serier, böcker för barn och ungdomar med teman och motiv som är centrala för respektive ålder och naturligtvis även ”allåldersböcker”.

Klicka på länken för böcker inom spannet p.15-18

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Uppdrag X - böcker som killar gillar

Nu börjar ett nytt läsäventyr!

Läs mer

Lästipsfolder

Lästipsfoldern har vi fyllt med härliga lästips för dina elever.

Klicka här för att ladda ner foldern